Bc. Jan Vandík DiS.74

Aktuální situací na trhu práce v kraji či modernizací Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zabývala Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje. Představitelé kraje, zaměstnavatelských svazů i zaměstnanců zastoupených odbory se k 86. plenární schůzi sešli v Baťově mrakodrapu ve čtvrtek 22. června.

„Pro vedení kraje je velmi důležité a užitečné být v pravidelném kontaktu jak se zástupci zaměstnavatelů z regionu, tak s odbory, které zastupují zaměstnance, i dalšími aktéry sociálního dialogu. Díky sdílení informací můžeme pružněji reagovat na aktuální stav v oblastech, jako jsou zaměstnanost, stav ekonomiky nebo sociální problematika. Dnes jsme měli možnost seznámit partnery také s postupem modernizace Baťovy nemocnice. Zprávy z úřadu práce zatím nejsou zlé. Náš kraj se stále drží mezi kraji s nejnižší nezaměstnaností,“ okomentoval průběh jednání hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Z diskuze zároveň vyplynulo, že je nutné reagovat na podněty od zaměstnavatelů ke středoškolskému vzdělávání. Bude to téma pro následující týdny.

Zástupci tripartity Zlínského kraje budou mít možnost diskutovat na společném jednání Rady hospodářské a sociální dohody s tripartitami ostatních krajů 10. července v Praze.

Závěrečná debata červnového jednání patřila debatě se žáky a studenty z Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz