Bc. Jan Vandík DiS.544

Za dlouholetou kvalitní činnost ocenili v pátek 12. dubna ve zlínském Kongresovém centru krajští radní v čele s hejtmanem Radimem Holišem dvanáct významných osobností z regionu působících v medicíně, školství, kultuře, sportu, krizovém řízení, neziskovém sektoru i v dalších oblastech. Na slavnostním galavečeru jim předali Záslužná vyznamenání II. stupně Zlínského kraje.

„Je to výraz našeho uznání a velkého poděkování lidem, kteří už dlouho a s maximální profesionalitou, nasazením a oddaností odvádějí skvělou práci a výrazně tak přispívají k dobrému jménu i rozvoji Zlínského kraje,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Hejtman Radim Holiš v průběhu večera na podiu zároveň poděkoval svým kolegům z Rady Zlínského kraje i ředitelce Krajského úřadu Zlínského kraje Jitce Hlavačkové za výbornou spolupráci.

Vyznamenání obdrželi:

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
za rozvoj vzdělávání a spolupráci Univerzity T. Bati ve Zlíně se Zlínským krajem

prim. MUDr. Antonín Bařinka
za rozvoj a kvalitní péči v oblasti medicíny ve Zlínském kraji

Bc. Libor Lukáš
za rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

RNDr. Josef Němý
za dlouholeté vedení Filharmonie Bohuslava Martinů

Tomáš Netopil
za významný přínos v oblasti vážné hudby doma i v zahraničí

plk. Ing. Vít Rušar
za příkladné vedení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
za příkladné vedení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
za rozvoj vzdělávání a spolupráci Univerzity T. Bati ve Zlíně se Zlínským krajem

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
za příkladné vedení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

prof. Ing. David Tuček
za rozvoj vzdělávání v oblasti ekonomie ve Zlínském kraji

Petr Vabroušek
za mimořádné sportovní výkony a vynikající reprezentaci na soutěžích doma i v zahraničí

Veronika Crha Záhorská
za aktivní a dlouholetou práci v neziskovém sektoru

 

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz