Mgr. Karla Kopečná23

Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejnili připravené mapy kriminality. Pilotní projekt „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní

ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“, který je připravován od roku 2019, reaguje na zájem

o informace o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází.

Mapy jsou zveřejněny zde https://kriminalita.policie.cz.

Bližší informace k projektu Mapy budoucnosti II jsou k dispozici zde https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-a-policie-cr-zverejnuji-mapy-kriminality.aspx