Bc. Jan Vandík DiS.491

7. 11. 2023 - Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo 3. 11. 2023 rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 10. 8. 2023 o zrušení registrace sociálních služeb poskytovatele Hvězda, z.ú. Ke zrušení registrace dojde 31. 12. 2023 u zlínských zařízení Domov seniorů a Dům služeb seniorům. Důvodem je nedoložení bezdlužnosti při kontrole provedené dne 4. 7. 2023, která je jednou ze zákonných podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb. Pro 59 klientů nyní hledá Zlínský kraj nové umístění.

„Aktuálně musí proběhnout takzvané sociální šetření. Potřebujeme zjistit, jaký druh péče stávající klienti poskytovatele Hvězda vyžadují, a na základě toho pro ně budeme hledat vhodné náhradní zařízení. Máme připravených několik variant, na kterých spolupracujeme s obcemi a poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. S žádostí o pomoc jsme oslovili také sousední kraje. O všechny klienty služby bude postaráno,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má oblast sociálních věcí ve Zlínském kraji na starosti.

Ve Zlínském kraji je celková kapacita pobytových lůžek 3 819. Z toho v 36 domovech pro seniory 2 223 lůžek, ve 24 domovech se zvláštním režimem 959 lůžek a v 17 zařízeních pro osoby se zdravotním postižením 637 lůžek.

Na žádost poskytovatele Hvězda, z.ú. nyní probíhá přezkumné řízení výše uvedeného rozhodnutí. Odvolací orgán, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, ještě může rozhodnutí změnit.

Hvězda, z.ú. není příspěvkovou organizací Zlínského kraje, v oblasti kontroly má krajský úřad jen omezená oprávnění. Zlínský kraj zajišťuje pouze financování přerozdělením dotace ze státního rozpočtu a přispívá na provoz sociálních služeb. V souladu s legislativou je kompetentní provádět pouze veřejnosprávní kontroly zaměřené na čerpání finančních příspěvků a rozhodovat o registraci služby podle zákona o sociálních službách. Kontrola kvality poskytované péče podléhá Inspekci sociálních služeb spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz