Bc. Jan Vandík DiS.169

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje (KAP III). Zlínský kraj je tak jediným krajem z celé republiky, který má dokument KAP III schválený, a to včetně ročních akčních plánů pro roky 2023–2025.

 

Pracovní skupina pro schvalování krajských akčních plánů posuzovala kvalitu analýz jako výstupu projektu i kvalitu analytických materiálů zpracovaných krajem, konkrétně metodiku, podloženost, reprezentativnost, způsob interpretace a proces prioritizace. Zkoumala také soulad s Postupy KAP III a splnění principů spolupráce v území při tvorbě KAP, stejně jako soulad se strategickými dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Mezi aktivity, které Zlínský kraj plánuje do roku 2025, patří například zpracování Vize kariérového poradenství, pokračování činnosti Centra kariérového poradenství Zlínského kraje nebo rozšíření platformy Sborovna. Kraj bude nadále podporovat vzdělávací a rozvojové akce pro pracovníky ve vzdělávání, činnost žákovských parlamentů a aktivní zapojení žáků a žákyň do chodu školy. Aktivní roli bude hrát i při získávání a využití finančních prostředků pro investice do škol a zajištění volnočasových aktivit. Soustředit se bude i na podporu spousty dalších témat, jako je například wellbeing, digitalizace, kyberbezpečnost nebo participativní rozpočty.

Zpracování dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP III) je spolufinancován z projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III,“ registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842.

12. 4. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz