Bc. Jan Vandík DiS.320

Modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, spolupráce kraje a zlínské univerzity při vzdělávání odborného personálu, aktuální situace v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. O těchto i dalších tématech hovořili hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně se svojí náměstkyní pro zdravotnictví Olgou Sehnalovou s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, který do krajské nemocnice zavítal v pondělí 19. června. Zúčastnil se i představení nového lineárního urychlovače na Onkologickém oddělení.

„Panu ministrovi jsme představili reálný plán postupné modernizace Baťovky včetně budoucí možné spolupráce s univerzitou na výuce medicínských oborů. Náš záměr se mu líbil a podpořil ho. Vyměnili jsme si také důležité informace k fungování odborných center v krajské nemocnici a domluvili jsme se na dalším postupu tak, aby nemocnice všechna tato centra udržela,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Dalším tématem byla spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně zaměřená na vzdělávání potřebného odborného personálu, bez něhož se nemocnice v budoucnu neobejde. „Jsem ráda, že pan ministr ocenil naše záměry, pokud jde o vzdělávání nelékařských profesí ve Zlínském kraji ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, konkrétně obory radiologická asistence a zdravotnický záchranář,“ řekla náměstkyně Olga Sehnalová.

Hovořilo se i o aktuální situaci v Psychiatrické nemocnici Kroměříž, kdy vedení kraje zajímalo, jak se k ní Ministerstvo zdravotnictví staví. „Jsem ráda, že odstupující lékaři stáhli své výpovědi. Situaci budeme nicméně nadále sledovat. Stále platí, že Psychiatrická nemocnice je klíčové zařízení pro poskytování psychiatrické péče pro více než milion obyvatel v regionu. Ministra jsme upozornili i na dlouholetou zavedenou a funkční spolupráci Psychiatrické nemocnice s naší Kroměřížskou nemocnicí, která poskytuje akutní lůžkovou péči. Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje se zřízením lůžkových oddělení v krajských nemocnicích nepočítá,“ doplnila Olga Sehnalová. 

„Diskuze s vedením nemocnice i představiteli kraje byla velmi konstruktivní a otevřená. Odvážím si z jednání celou řadu podnětů a cením si toho, že vedení nemocnice velmi dobře čerpá evropské fondy a zlepšuje díky nim péči o pacienty,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Po jednání následovalo slavnostní uvedení do provozu nového lineárního urychlovače na Onkologickém oddělení nemocnice. Přístroj, který slouží k léčbě ozářením, začne pro pacienty fungovat v průběhu července. Přinese jim větší komfort a na ozařovacím stole stráví méně času. Tím pádem se i zvýší průchodnost onkologických pacientů. Do konce tohoto roku by měl být uveden do provozu ještě i druhý nový lineární urychlovač. Oba přijdou na více než 133 milionů korun. Hrazeny jsou z evropského dotačního programu REACT-EU.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz