Bc. Jan Vandík DiS.87

Jednotka intenzivní péče Kardiologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati se opět blýská novotou. Prošla totiž kompletní rekonstrukcí, a to po stránce stavební, dispozičního uspořádání i zázemí pro personál. Modernizace stála 8,2 milionů korun, první pacienti se do prostor nastěhují během příštího týdne.

Na jednotce intenzivní péče došlo k výměně veškerých rozvodů, oken i klimatizace. Pacientské prostory jsou nově oddělené materiály, které výrazně tlumí hluk. „Nové uspořádání a vybavení JIP přináší pacientům větší prostor, moderní uspořádání přístrojů kolem lůžka, nové hygienické zázemí a mnoho dalšího. Pracovní prostory personálu jsou logičtěji uspořádány a díky lepšímu využití stávajícího prostoru mají lékaři větší pracovní plochu,“ popsal modernizaci ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice T. Bati Jan Hrdý.

Ve zmodernizované JIP budou využita nová resuscitační lůžka, která nemocnice pořídila krátce před zahájením prací. Infuzní technika je nově napojena na centrální řízení a bude umět komunikovat napřímo s nemocničním informačním systémem. Nově zavedený rozvod stlačeného vzduchu vedle rozvodu kyslíku umožní rozšířené použití ventilačních režimů u nových dýchacích přístrojů.

„Na kardiologické JIP jsou v rámci centra vysoce specializované péče hospitalizovaní pacienti z celého Zlínského kraje. Chceme, aby se tady společně se zdravotníky cítili maximálně komfortně, a proto jsme přistoupili k modernizaci původních prostor, které už neodpovídaly současným standardům. Aby si nemocnice udržela statut centra, musí splňovat řadu přísných podmínek a vysoký medicínský standard, proto chceme, aby tomu odpovídalo také prostředí,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš. 

Nově má kardiologie k dispozici implantabilní oběhovou pumpu IMPELLA, umožňující přechodnou náhradu či podporu pro selhávající levou srdeční komoru. Do konce letošního roku začnou kardiologové v KNTB rovněž používat novou oběhovou krevní pumpu s možností okysličování krve  (V-A ECMO). Ta umožní přechodně nahradit funkci srdce a plic.

Většinu „klientely“ kardiologické JIP tvoří pacienti s ohrožením nebo selháním srdečních funkcí. „Jsou to nejčastěji nemocní s akutním infarktem myokardu, těžkým srdečním selháním, život ohrožujícími poruchami rytmu, masívní plicní embolií. Díky modernizaci JIP bychom měli zvládnout také resuscitační péči pacientů po oběhové zástavě z kardiologických příčin, kteří většinou dosud byli v péči oddělení anesteziologicko-resuscitační medicíny,“ uvedl primář Kardiologického oddělení KNTB Zdeněk Coufal.

Ukončení modernizace kardiologické JIP v Krajské nemocnici T. Bati se „potkává“ s dnešním Světovým dnem srdce, který každoročně upozorňuje na následky nezdravého životního stylu. „Ischemická choroba srdeční je druhou nejčastější příčinou úmrtí obyvatel Zlínského kraje. Včasná kardiologická intervence je klíčová nejen pro přežití, ale i pro následnou kvalitu života pacientů. Proto je stavební i přístrojová modernizace kardiologické JIP v KNTB, kam se pacienti primárně odesílají, velmi důležitá pro zdravotnictví celého Zlínského kraje,“ upozornila náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví Olga Sehnalová.

Vůbec nejčastějším onemocněním srdce je infarkt myokardu. Příčinou je většinou ucpání koronární tepny sraženinou z krevních destiček. Roli hraje také cholesterol uložený ve stěně tepny, který způsobuje její zúžení. V rámci KNTB i v celostátním měřítku lze pozorovat příznivý trend vývoje v mírně klesajícím počtu akutních infarktů. Na Kardiologickém oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně bylo v roce 2022 hospitalizováno 250 akutních pacientů s infarktem, v roce 2021 to bylo celkem 255 pacientů. Letos do konce srpna měli kardiologové v péči 144 lidí s akutním infarktem myokardu.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz