Mgr. Vladimír Dostálek944

ZLÍNSKÝ KRAJ – Za záchranu lidského života, dlouholetou činnost v oblasti kultury, reprezentaci ve sportu či jiný významný přínos pro Zlínský kraj včera ocenil hejtman Radim Holiš deset regionálních osobností. Cenu hejtmana Zlínského kraje jim předal na podiu na platformě 14|15 Baťova institutu.

koncert ZLK

„Ve Zlínském kraji žije spousta nadaných a obětavých lidí, kteří mohou být příkladem pro nás všechny. Denně pomáhají druhým, uchovávají lidové tradice a v tom, co dělají, se snaží být nejlepší. Tím vším přispívají k dobrému jménu místa, odkud pocházejí a kde žijí, tedy našeho Zlínského kraje. Za své činy a skromnost si zaslouží velké poděkování,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Slavnostní večer pokračoval koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů. Melodie operních předeher, árií a duetů z dílny Rossiniho, Verdiho, Offenbacha a dalších zahrál pro hosty Zlínského kraje orchestr řízený slovenským dirigentem Rastislavem Štúrem. Sólových partů se zhostily pěvkyně – Lada Bočková a Arnheiður Eiríksdóttir.


Cenu hejtmana Zlínského kraje 2023 obdrželi:

František Šašinka
Ocenění získal za záchranu života. V neděli 4. června 2023 zachránil při fotbalovém utkání na hřišti v Pitíně staršího muže, který se dusil. František Šašinka zachoval rozvahu a pohotově mu pomohl.

Radek Bartošák a Kryštof Macháč
Ti 13. ledna 2023 zachránili masáží srdce život svému spolupracovníkovi. Jejich okamžitý a perfektně provedený zásah ocenili i profesionální hasiči. Radek Bartošák a Kryštof Macháč jsou bývalými žáky Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně.

Jaroslav Piškula
Je předseda spolku Cimbálové muziky Polajka, zpěvák a organizátor kulturních akcí z Valašského Meziříčí. Po desetiletí napomáhá šíření valašské kultury a lidového umění u nás i v zahraničí. Založil tradici „Setkání na zámku“, kde se každoročně schází umělecká tělesa různých žánrů a družební soubory, včetně těch ze zahraničních. V minulosti byl oceněn „Cenou starosty města“, drží ocenění „Osobnost Zlínského kraje“ a patří mu také vyznamenání II. stupně za šíření kultury.

Veronika Vítková
Významně se podílela na činnosti Krajské hygienické stanice (KHS) při úspěšném řešení epidemie onemocnění COVID-19 ve Zlínském kraji. Spolupodílela se na zaškolení a koordinaci činnosti dobrovolníků, kteří pod přímým dohledem odborných pracovníků KHS v rámci systému Chytré karantény trasovali laboratorně potvrzené COVID-pozitivní osoby a jejich kontakty.

Svatopluk Božák
Od roku 2003 se věnuje vytrvalostní cyklistice v sólo kategoriích. V roce 2022 jel nejdelší a nejtěžší silniční ultramaraton na světě RAAM – Race across America. Jde o 4860 kilometrů dlouhý závod nonstop napříč USA, ve kterém získal 1. místo v kategorii s časem 243 hodin a 6 minut.

Bursas Charalambos alias Karel Fokos
Sportovec s řeckými kořeny, několikanásobný držitel světového rekordu, míčový žonglér Bursas Charalambos z Branek je známý pod pseudonymem Karel Fokos. S gumovým míčkem například dokázal balancovat na hlavě přes osm hodin. V České knize rekordů tím založil novou disciplínu.

Jakub Jurčík
Absolvent Střední školy informatiky, elektroniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm se stal vítězem celostátního kola soutěže odborných znalostí a dovedností s názvem Střední odborná činnost. Porotu zaujal prací 8bit počítač na nepájivém poli. Na svém kontě má mimo jiné Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Cenu České nukleární společnosti.

Radim Vojtek
Je profesionální muzikant. Vystudoval hru na housle, klavír, ladění klavírů a příbuzných nástrojů. Od malička se věnuje lidové muzice. Hru na housle učí v ZUŠ Dolní Němčí a působí v cimbálové muzice Falešnica, kde zastává post nevidomého primáše. Založil také hudební duo Vojodeyl. V roce 2006 natočil společně s Anetou Langerovou Píseň pro Světlušku, se kterou absolvoval v roce 2007 turné po Česku a Slovensku.

Květoslava Othová
Celý svůj profesní život se věnuje sociálně-zdravotní péči. Pracovala jako zdravotní setra, byla ředitelkou Charity Vsetín, místostarostkou Vsetína a od roku 2014 je ředitelkou Diakonie ČCE - hospic Citadela. Organizace má ve Zlínském kraji své nezastupitelné místo na poli služeb sociálně-zdravotního pomezí. Květoslava Othová se dlouhodobě věnuje tématu paliativní péče.

Danuše Martínková
Zasloužila se o rozvoj sociálních a zdravotních služeb v regionu Hornovsacka. V Charitě Nový Hrozenkov působila 24 let a vybudovala organizaci zajišťující péči v celém regionu.

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz

Na koncertě Zlínského kraje hejtman Radim Holiš ocenil desítku regionálních osobností.