Bc. Jan Vandík DiS.105

Krajská konference věnovaná tematice rovných příležitostí se v úterý 23. května uskutečnila na krajském úřadě. Uspořádal ji Zlínský kraj ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Hany Ančincové.

„Děkuji všem, kdo se o problematiku rovných příležitostí zajímají a kdo ji posouvají dále. My jako Zlínský kraj jsme v poslední době učinili řadu významných kroků k větší stabilitě sociálního systému. Jako vůbec první vedení kraje jsme na začátku roku poskytli provozovatelům sociálních služeb návratnou finanční půjčku k zajištění jejich fungování na začátku roku do doby, než obdrží peníze od státu. Výrazně, o celou jednu třetinu, jsme také navýšili finanční prostředky, které poskytovatelům posíláme přímo z rozpočtu kraje,“ připomněla statutární náměstkyně Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

„Smyslem konference je zamyslet se nad rovností, či nerovnosti občanů v podmínkách, ve kterých žijeme a ukázat i praktickou rovinu, v níž se řeší například otázka snížení bariér pro lidi se zdravotním či jiným handicapem. Situace se zlepšuje, věci jdou kupředu, to ale neznamená, že by nebylo co řešit,“ uvedl Jan Uherka, koordinátor Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.

V úvodu konference představil hejtman Radim Holiš připravovanou modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která významně přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče ve Zlínském kraji. Národní plán podpory rovných příležitostí poté představil Pavel Ptáčník z Úřadu vlády České republiky. O aktuální společenské souvislosti naplňování rovných příležitostí na konferenci promluvil Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Tématem příspěvku Jana Uherky bylo naplňování rovných příležitostí jako výraz emancipace člověka.  Zdůraznil, že rovný přístup občana k takovým hodnotám, jako je zvláště vzdělání a zdravotní péče, přispívá k harmonickému rozvoji celé společnosti a její vnitřní soudržnosti. Na konferenci také představila své produkty firma zabývající se výrobou bezbariérových zařízení.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz