Bc. Jan Vandík DiS.32

Tradiční konferenci o rovných příležitostech uspořádal v červnu na krajském úřadě Zlínský kraj ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Zaměřena byla zejména na potřeby a sociální situaci rodin, které se ve Zlínském kraji starají o své zdravotně postižené.

Konference na krajském úřadě

„Z pozice kraje se dlouhodobě věnujeme transformaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a velmi silně vnímáme téma přerodu velkých ústavních zařízení na ta menší, komunitní. Je pro nás prioritou, aby lidé mohli setrvávat a žít ve svém přirozeném, domácím prostředí. Tomu jdeme naproti i pomocí podpory terénních služeb, osobní asistence nebo odlehčovacích služeb. Právě tyto úvazky a sociální služby chceme do budoucna navyšovat,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Hana Ančincová.

Na programu konference bylo zejména představení několika konkrétních osobních příběhů, které přiblížily specifika a výzvy, jimž rodiny pečující o zdravotně postižené musejí čelit, a také reálné potřeby, které s sebou tato péče nese. Se svými příspěvky dále vystoupili Jan Uherka, poslankyně Parlamentu ČR a členka Výboru pro sociální politiku Jana Hanzlíková nebo neuroložka Anna Švehláková. O tom, jak podpora rodin pečujících o zdravotně postižené funguje v sousedním Jihomoravském kraji, pohovořily Radka Vernerová, ředitelka dětského hospice Dům pro Julii v Brně, a Jana Hubová, ředitelka spolku Tady to mám rád z Mokré – Horákova, jehož posláním je zlepšovat kvalitu života lidí s poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Na konferenci se dále řešila například i nabídka kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením nebo využití moderních asistivních technologií v sociálních službách.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz