Bc. Jan Vandík DiS.375

Zlínský kraj se potýká s postupným stárnutím populace, mladí lidé odcházejí za prací jinam, svoji budoucnost tu vidí jen malá část z nich. Na to, jak chce tento nelichotivý trend vedení kraje zvrátit, jak se rozvíjí jeho spolupráce s univerzitou, nebo k čemu má sloužit nová krajská rozvojová agentura, odpovídá v rozhovoru pro lednový Magazín21 náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za krajský majetek, finance a rozvoj podnikání.

Pane náměstku, od 1. února letošního roku začne ve Zlínském kraji pod názvem ZRIA (Zlín Region Investment Agency) fungovat nová krajská rozvojová agentura. Proč se kraj rozhodl ji založit?

Její vznik vychází ze strategických dokumentů kraje a navíc nám její založení doporučili i externí konzultanti, kteří se už podíleli mimo jiné na transformaci Moravskoslezského kraje. Nicméně i my sami vnímáme potřebu toho, aby u nás vznikl jeden velký hráč, který bude koordinovat a řídit aktivity kraje a našich klíčových partnerů. Těmi mám na mysli především města a obce, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, střední školy, ministerstva či podnikatelský sektor.

Co bude patřit k jejím hlavním úkolům?

Koordinovat bude investiční aktivity hned v několika oborech, jako jsou umělá inteligence, udržitelná mobilita, odpadové hospodářství, sociální inovace, digitalizace kraje nebo inovace ve veřejné správě. Dalším jejím úkolem bude přilákat do našeho kraje nové investory a zajistit jim potřebné zázemí včetně bydlení a služeb pro jejich kvalifikované zahraniční pracovníky. Stručně řečeno, bude udávat směr dalšího rozvoje Zlínského kraje a stát v čele jeho transformace.

Co si máme pod pojmem transformace kraje představit?

Transformace znamená především změnu myšlení. Musíme se zaměřit na lidi, zejména pak na ty mladé. Podle průzkumů nevidí tři ze čtyř vysokoškoláků ve Zlínském kraji svoji budoucnost. To se musíme pokusit změnit, udržet u nás mladé mozky, nabídnout jim vzdělání, nové zajímavé studijní obory. Ale samozřejmě také ubytování, zábavu, sportovní vyžití. Když u nás vytvoříme atraktivní prostředí pro mladé, získáme tím byznysový potenciál, protože zahraniční firmy v lidech vidí ten nejcennější kapitál a investují své prostředky tam, kde ví, že mohou oslovit a získat mladé, schopné, vzdělané odborníky. Naláká to k nám nejen nové firmy z venku, ale pomůže to i místním, už zavedeným podnikům.

Velký problémem nejen Zlínského kraje, ale i celé republiky, je neúprosná demografická křivka projevující se v neustálém stárnutí populace. Jak to chcete do budoucna řešit?

Je potřeba na rovinu říci, že si v tomto ohledu už sami nevystačíme a budeme muset začít řešit otázku migrace pracovních sil z kulturně spřízněných zemí. Musíme se otevřít směrem do zahraničí a vybudovat pro nově příchozí potřebnou infrastrukturu, zázemí.

V poslední době kraj navázal intenzivní spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, poskytnul jí například 30 milionů korun na podporu doktorandů, chystá se otevření nových oborů. Jak partnerství s univerzitou hodnotíte a kam ho chcete dále rozvíjet?

Jsem velmi rád, že se naše spolupráce s univerzitou začíná dynamicky rozvíjet. Naším cílem je zvýšit počet vysokoškolských studentů ve Zlínském kraji až na dvojnásobek, tedy na 20 tisíc. To odpovídá světovému trendu. S panem rektorem a jeho týmem nyní definujeme klíčové studijní programy pro budoucnost. Připravujeme otevření oborů radiologický asistent, zdravotnický záchranář a dalších šesti z oblasti medicíny, dále se chceme zaměřit na moderní strojařinu, kybernetickou bezpečnost, podnikání v digitálním prostředí nebo data science čili vyhodnocování dat. Nechceme tedy jít pouze jedním směrem, ale všude tam, kde cítíme, že můžeme být silní. Chceme, aby prestiž a kvalita univerzity rostla a také se nebráníme spolupráci se světovými univerzitami, které by díky svému know-how mohly našemu regionu výrazně pomoci. Pro další růst počtu studentů jsou samozřejmě zapotřebí robustní investice do výstavby nových budov, kolejí, sportovišť. S tím jsme připraveni v budoucnu finančně pomoci. Celkové investice se mohou vyšplhat až do vyšších řádů miliard korun. To je samozřejmě hodně peněz, budeme tedy muset jednat s vládou, usilovat o získání národní i nadnárodní podpory i zapojení soukromého sektoru.

Od 1. června loňského roku funguje ve Zlínském kraji Web3Hub. Co je jeho posláním?

Web3Hub se stane součástí agentury ZRIA. Jde o první vlaštovku, která vytváří vhodné podhoubí mezi studenty středních škol, podnikateli i širší veřejností pro zvyšování povědomí a informovanosti o podnikání v blockchainových technologiích a technologiích umělé inteligence. Web3Hub je velmi aktivní, ve spolupráci s Fakultou aplikované informatiky UTB pořádá například sérii kurzů a přednášek. Od příštího akademického roku bychom chtěli mít na několika fakultách pevně zakotvené předměty. Slibujeme si od toho nové pracovní příležitosti pro mladé lidi, koneckonců asi 10 pracovních míst jsme vznikem Web3Hubu už vytvořili. Firmy ve Zlínském kraji i mimo něj nás začínají vnímat jako centrum těchto technologií a při jejich rozhodování o dalším umístění svých poboček nebo startupů bychom díky tomu měli figurovat na předních místech.

V prosinci krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2024. Jak byste ho stručně okomentoval?

Dobrou zprávou je, že na investice do území půjde 3 a půl miliardy, což je nejvíce v historii kraje. Další pozitivum vidím v tom, že se nám daří držet na uzdě provozní náklady, konkrétně snižovat jejich podíl na nákladech celkových. Je to i díky tomu, že máme až do října 2024 zastropované ceny energií.

Kromě rozpočtu na rok 2024 byl sestaven a zastupitelstvem schválen i podrobný střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025–2028. K čemu tento výhled slouží?

Z mého pohledu jde o stejně důležitý dokument, jako je rozpočet. Ukazuje nám vizi, směr, kterým chce Zlínský kraj v následujících letech jít. Podařilo se nám jej vypracovat v největším detailu i v největším investičním objemu, v jakém kdy byl. Jeho důležitým podkladem je plán významných investičních akcí pro roky 2024–2031. Do roku 2031 v něm počítáme s investicemi do čtyř krajem vlastněných nemocnic ve výši 9,1 miliard korun, do rozšiřování kapacit sociálních pobytových zařízení mají směřovat až 2 miliardy a na rozvoj nových technologií a inovací 1,2 miliardy. A jak už jsem zmínil, významné finanční prostředky hodláme investovat i do podpory vzdělání, pro kterou budeme hledat dodatečné finanční zdroje.

Zdroj: Magazín21 / leden 2024