Bc. Jan Vandík DiS.85

„Změna sama nepřijde,“ komentuje v rozhovoru pro Magazín21 nepříznivé počty lékařů Olga Sehnalová. Z pozice krajské náměstkyně pro zdravotnictví proto sama iniciovala vznik prvních několika programů na podporu primární péče ve Zlínském kraji. Hejtmanství tak spustilo například podporu vzdělávání budoucích praktických lékařů nebo začalo finančně přispívat na vybavení ordinací a školitelům z řad zkušených praktiků, u kterých mladí lékaři získávají potřebnou praxi. Další dva podpůrné programy vzniknou letos.

Za uplynulé dva roky přibylo ve Zlínském kraji patnáct nových praktických lékařů. Kde otevřeli své ordinace?
Z údajů Národního registru zdravotnických pracovníků vyplývá, že mezi koncem roku 2021 a 2023 počet praktických lékařů ve Zlínském kraji vzrostl o patnáct, tedy na celkový počet 332. Pozitivní je, že jsou to zejména lékaři v nejmladších věkových kategoriích. Nejvíce jich přibylo na Rožnovsku, Valašskomeziříčsku, Vsetínsku a Otrokovicku. To je dobrá zpráva a jsem ráda, že vidíme světlo na konci tunelu, proto v naší, krajské podpoře musíme systematicky pokračovat. Vzdělávání nových lékařů je ale dlouhodobá záležitost, takže náprava zanedbané generační obměny bude trvat ještě léta. Politika státu a pojišťoven musí vést v  prvé řadě k  tomu, aby ordinace vznikaly a udržely se nejen ve velkých městech, ale i v periferních oblastech.

Jak k této změně přispívá přímo Zlínský kraj?
Problém nerovnoměrné dostupnosti a stárnutí praktických lékařů je celostátní. Dlouho se mu, bohužel, nevěnovala prakticky žádná pozornost. I  když je dostupnost zdravotních služeb jednoznačnou odpovědností zdravotních pojišťoven, lidé se kvůli nedostupnosti praktických lékařů nebo zubařů i tak obracejí o  pomoc na obce, města a  také na kraje. Změna sama nepřijde, proto se k řešení všichni snaží svými možnostmi přispět a přistoupit aktivně různými pobídkami. Před námi na hejtmanství neexistoval žádný program na podporu zachování dostupnosti primární péče. To jsme změnili a dnes praktické lékaře podporujeme několika způsoby. Jednak finančně motivujeme takzvané školitele, to znamená ty, kteří vzdělávají mladé praktické lékaře, a dále dotačně přispíváme na vybavení ordinací tam, kde došlo nebo bylo ohlášeno ukončení činnosti lékaře. Chtěla bych také ocenit přístup mnoha starostů obcí a měst, kteří se snaží pro lékaře vytvářet co nejlepší podmínky.

Mezi krajské podpůrné programy letos přibydou stáže mediků u praktických lékařů. Jaká od toho máte očekávání?
Ke stávající krajské podpoře přibydou letos novinky hned dvě. Tou první chceme finančně přispět začínajícím lékařům, kteří se připravují na povolání praktického lékaře. Druhá, vámi zmíněná, je zaměřená na studenty medicíny, projekt jsme nazvali Praktikem na zkoušku. Díky němu studentům umožníme stáže u zkušených praktických lékařů v různých místech kraje, ve městech i na venkově. Slibujeme si od toho vyvolání většího zájmu mezi studenty o obor praktického lékařství, který bývá často během studia neoprávněně medicínsky opomíjen a podceňován. Přitom je nesmírně důležitý pro první kontakt s pacientem.

Letos chce Zlínský kraj spustit také program na podporu vědecké činnosti v Krajské nemocnici T. Bati, můžete to více přiblížit? Co to nemocnici přinese?
Chceme-li mít dostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu, potřebujeme ho v maximální míře být schopni vzdělávat a vychovávat zde, ve Zlínském kraji. Naším partnerem je v tomto smyslu zejména Univerzita Tomáše Bati. I zde musí učit a jednotlivé obory garantovat specialisté, odborně erudovaní, kteří jsou zapojeni do vědeckých a výzkumných týmů. Výzkumnou činnost v Krajské nemocnici T. Bati, ale i dalších našich nemocnicích, chceme podpořit proto, abychom si postupně v  kraji vychovali specialisty splňující náročná akademická kritéria. Nejen pro vznikající nové obory, jako je zdravotnický záchranář a radiologický asistent. Ale i další, které přináší vývoj medicíny a potřeby zdravotnictví. A v neposlední řadě zapojení našich zdravotníků do výzkumných týmů zvyšuje renomé nemocnic, kde se posouvají medicínská věda a léčebné postupy kupředu.

Kdy se nové obory radiologický asistent a zdravotnický záchranář dočkají otevření?
Oba obory jsou ve finále. Zdravotnický záchranář čeká na schválení Národním akreditačním úřadem. Velmi netrpělivě čekáme rozhodnutí doslova každým dnem. Věříme, že bude kladné a že budeme moci první studenty přijmout ještě v letošním roce, tedy na akademický rok 2024/25. Radiologický asistent prochází závěrečným celouniverzitním oponentním posouzením, pokud všechno půjde dobře, během jara by měl být rovněž odeslán na Národní akreditační úřad. První studenti by mohli být přijati v akademickém roce 2025/26. S myšlenkou otevřít nové, pro kraj důležité, obory jsme za univerzitou přišli před dvěma lety, teď už jsme díky společné snaze v cílové rovince.

Zdroj: Magazín21 / březen 2024