Bc. Jan Vandík DiS.36

Valná hromada Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje se uskutečnila v bulharské Sofii. Doplnily ji oslavy velkého národního svátku. Ten připomíná zásadní význam, který bratři ze Soluně pro rozvoj kultury slovanských národů dodnes mají.

Jednání v Sofii

Valné hromady a navazujících oslav, které jsou pro Bulhary nejkrásnějším svátkem v roce, byli účastni členové Cyrilometodějské stezky a česká delegace v čele s náměstkem hejtmana Zlínského kraje Lubomírem Traubem. Pořadatelem oslav byly město Sofie ve spolupráci s Bulharskou akademií věd.

„Cyrilometodějská stezka je symbolem naší historické a kulturní identity. Připomíná nám nejen důležitou roli svatých Cyrila a Metoděje v šíření křesťanství a vzdělanosti, ale také hodnoty, které bychom měli udržovat a předávat dalším generacím. Je to nejen cesta duchovní, ale také cesta poznání, která spojuje národy a podporuje naše společné evropské dědictví,“ uvedl k oslavám náměstek hejtmana Lubomír Traub.

Důležitou součástí oslav byly rovněž dvě výstavy, které vypráví příběh této významné turistické atraktivity. První z nich byla k vidění ve stanici metra Serdica u prezidentského paláce, druhá pak v samotné Akademii věd.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz