Mgr. Karla Kopečná16

Součástí projektu byla nejen informační kampaň zaměřená na celou populaci Zlínského kraje, ale především vzdělávací a informační semináře a konference určené pro zástupce seniorských organizací. Projekt probíhá od června do prosince letošního roku.

Nechyběly příběhy seniorů, kteří se stali oběťmi takovýchto násilných trestných činů.

Partnery projektu jsou Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnout seniorům informace o nežádoucích jevech a jednáních, jejichž oběťmi se mohou stát, a zároveň poradit, jak si v těchto situacích počínat, je cílem projektu „Násilí očima seniorů", který v letošním roce realizuje Zlínský kraj. Zahrnuje nejen informační kampaň, ale především vzdělávací a informační semináře určené pro zástupce seniorských organizací. Vzhledem k tomu, že se projekt chýlí ke svému konci, nastal čas na jeho rekapitulaci.

„Od června do září letošního roku jsme uspořádali čtyři semináře ve všech okresních městech Zlínského kraje, kterých se dohromady zúčastnilo více než 160 zástupců seniorských organizací z celého kraje. Na těchto seminářích se svými příspěvky vystoupili zástupci preventivně-informačního oddělení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy či Psychocentra Zlín. Řeč byla o násilí obecně, dále rovněž o všech aspektech a projevech domácího násilí páchaného na seniorech a pak samozřejmě také o možnostech, jak tyto případy řešit a na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Vyvrcholením pak byla závěrečná krajská konference ve Zlíně s téměř 80 účastníky," uvedla Pavlína Nováková z Krajského úřadu Zlínského kraje.

Jak už bylo uvedeno, součástí projektu je i informační kampaň. Zásadní informace a fakta o problematice násilí na seniorech přinesl několikrát krajský měsíčník Okno do kraje a letáky s informacemi a důležitými kontakty byly zveřejněny také v prostředcích městské hromadné dopravy i linkových autobusech ve Zlínském kraji.

Zlínský kraj na projektu spolupracuje s Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje a Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve Zlíně. Právě ve spolupráci s Centrem poradenství vznikla i videa – autentické výpovědi seniorů, které týrali či týrají jejich blízcí. Ta byla součástí všech uskutečněných seminářů. Posluchači si tak vyslechli například seniorku, kterou brutálně týrala její vnučka s přítelem, nebo příběh starší paní, kterou vydírali vnuci. Cenné je, že někteří z účastníků semináře přinesli do diskuse i své vlastní životní příběhy.

Senioři jako oběti násilí obecně, i domácího násilí, tvoří velice ohroženou skupinu. Domácího násilí se na nich často dopouštějí dokonce i jejich děti nebo vnuci, což je pro seniory velmi bolestné a jen neradi o této skutečnosti mluví. Případů domácího násilí přitom v regionu přibývá, podle dostupných statistik zažívá nějakou formu týrání až každý pátý starší člověk. O spoustě takových trestných činů se však policisté vůbec nedozvědí. Oběti je totiž neoznámí.

„Proto je nutno seniory podporovat v tom, aby nemlčeli, hovořili o svém problému a hlavně aby začali svoji situaci řešit. V žádném okamžiku nemusí být pozdě. Možnosti a místa pomoci existují," uvádí Jarmila Hasoňová, ředitelka Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve Zlíně, které seniorům v těžkých situacích dokáže pomoci prostřednictvím svého Intervenčního centra (tel.: 774 405 682). Kromě této organizace se lidé, kteří se s domácím násilím setkali, mohou obrátit třeba i na tísňové linky Integrovaného záchranného systému, včetně linky 112.

Celkové náklady projektu „Násilí očima seniorů" činí 494 tisíc korun. Ministerstvo vnitra ČR podpořilo projekt z Programu prevence kriminality částkou 394 tisíc korun, zbylých 100 tisíc hradí Zlínský kraj.