Bc. Jan Vandík DiS.38

Počet návštěvníků Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí roku 2024 meziročně vyšší než v minulém roce. Pozitivní trend roku 2023 tak pokračuje i letos. Stejně tak se zvýšil celkový počet přenocování. Jediným údajem, který vykázal nižší hodnotu, je průměrná délka přenocování. Nicméně v kontextu letošní slabé zimní sezony z pohledu zimních aktivit je celkový meziroční nárůst počtu návštěvníků
i počtu přenocování velmi pozitivním ukazatelem.

Zlín

Celkový počet návštěvníků ve Zlínském kraji činil v 1. čtvrtletí tohoto roku 134 604. Ve stejném období roku 2023 bylo toto číslo 129 496. U zahraničních návštěvníků počet mírně klesl, a to konkrétně ze 22 009 v roce 2023 na 21 036 v roce 2024. Naopak rapidně vzrostl počet domácích turistů, kterých do Zlínského kraje zavítalo v 1. kvartále letošního roku 113 568. Jedná se o významné navýšení oproti roku 2023, kdy ve stejném období přijelo do Zlínského kraje 107 487 hostů.

Vzrostl také celkový počet přenocování. V prvních třech měsících minulého roku byl počet přenocování 344 733 a 1. kvartál roku 2024 zapsal údaj 348 523. Nicméně zimní sezona v horských střediscích
se mohla podepsat na nižší délce přenocování návštěvníků. V loňském roce zůstal turista v 1. kvartále ve Zlínském kraji v průměru 2,66 noci. V letošních roce ve stejném období jen 2,59 noci. Tento klesající trend je patrný napříč všemi kraji v České republice.

„Velmi mě těší, že návštěvnost Zlínského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2024 oproti stejnému období v loňském roce zvýšila,“ říká náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj a cestovní ruch, a dodává: „Zlínský kraj je region s velmi pestrou a bohatou turistickou nabídkou, která ani v zimních měsících není závislá jen na přírodních podmínkách. Především po situaci během letošní zimy je zřejmé, že turisté si k nám našli cestu i přes nepříznivé sněhové podmínky panující v celé České republice. Zároveň je to také veliká deviza podnikatelů, kteří díky kvalitním službám dokážou přilákat stále větší množství návštěvníků.“

Kontakt:

Petr Michalec
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
+420 733 161 671
www.vychodni-morava.cz