Mgr. Karla Kopečná46

Základní údaje o projektu

Projekt si klade za cíl informovat širokou – odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího násilí prostřednictvím konferencí, seminářů, mediální a letákové kampaně.
Úkolem projektu je zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí, o možnostech a způsobech pomoci a podpory obětem domácího násilí a zároveň tyto oběti prostřednictvím aktivit krajského projektu motivovat k aktivní spolupráci řešit vzniklý osobní problém cestou spolupráce s kompetentními institucemi, přičemž projekt současně neopomíjí důležitost práce s násilnými osobami v rámci zejména probace a mediace.

Domácí násilí je:

 • fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází opakovaně mezi intimními partnery a členy rodiny v jejich soukromí, a tím skrytě, mimo kontrolu veřejnosti
 • intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u osoby ohrožené domácím násilím vede ke ztrátě schopnosti včas zastavit násilí a efektivně vyřešit narušený vztah
 • probíhá mezi dospělými partnery, může mít formu násilí na dětech a také na seniorech

Osoba ohrožená

 • může být žena, muž, dítě, senior
 • každá z nich potřebuje pomoc a ochranu

Na realizaci projektu se podílí partneři:

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, Intervenční centrum (dále jen „IC“) 
 • Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 
 • Probační a mediační služba ČR, středisko Zlín.

Tisková zpráva: http://old.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=165057&doctype=I02&&cpi=1

MÍSTA POMOCI

 Intervenční centrum Zlín

 • specializované pracoviště poskytující bezplatnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím
 • poskytuje krizovou intervenci, emocionální podporu, prostor pro ventilaci negativních emocí
 • nabízí sociálně-právní poradenství
 • zprostředkovává jiné odborné služby (psychologické, psychiatrcké, zdravotnické, právní, azylové bydlení aj.)
 • nabízí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu
 • pomoc poskytuje v rámci osobního kontaktu, telefonicky či písemně

http://www.centrum-poradenstvi.cz/intervencni-centrum

Telefon: 577 018 265, 774 405 682, e-mail: ic@centrum-poradenstvi.cz

Policie České republiky 

 • může využít institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí
 • přijímá trestní oznámení
 • v případě trestného činu zahájí trestní stíhání, v případě přestupku předá k řešení příslušným orgánům
 • poskytuje informace o místech pomoci osobám ohroženým domácím násilím a doporučení k ochraně osob a majetku
 • za splnění zákonných podmínek může krátkodobě omezit násilnou osobu na svobodě

Telefon: 158, 112

Městská policie

 • při podezření ze spáchání trestného činu přivolá na místo Policii ČR, v ostatních případech postoupí záznam o incidentu příslušnému orgánu
 • poskytuje informace o místech pomoci osobám ohroženým domácím násilím a doporučení k ochraně osob a majetku

Telefon: 156

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

 • v případech domácího násilí poskytuje obětem (i dalším zúčastněným osobám) rady a informace ve věcech sociálně-právní (péče o děti, trestní oznámení aj.), prostředkovává další pomoc a poradenství (sociální dávky, rozvod aj.)
 • orgány SPOD jsou zejména na Městských úřadech Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín

Kontakt na příslušný OSPOD Vám sdělí městský/obecní úřad v místě bydliště

POSTUP V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ:

 • v případě ohrožení volejte policii
 • po případném útoku neuklízejte stopy po násilí (rozházený či rozbitý nábytek, roztrhané oblečení aj.)
 • v případě zranění vyhledejte lékařské ošetření a sdělte lékaři, co a jak se Vám stalo
 • nestyďte se obrátit s žádostí o pomoc své přátele, rodinu a odborníky
Intervenční centrum Zlín
Bílý kruh bezpečí

Telefonická pomoc obětem domácího násilí: 2 51 51 13 13 NONSTOP