Mgr. Vladimír Dostálek42

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zástupci norských kulturních institucí strávili celý týden na návštěvě Zlínského kraje. Společně s radní pro kulturu a školství Zuzanou Fišerovou navštívili v prvním říjnovém týdnu depozitáře a objekty muzeí zřizovaných Zlínským krajem.

Norská delegace měla možnost si postupně prohlédnouti hrad Malenovice, depozitáře a konzervátorské dílny v Otrokovicích, stálou expozici Muzea jihovýchodní Moravy, svezli se takzvaným Baťovým výtahem i páternosterem v budově 21. Dále navštívili Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, prohlédli si tamní expozice, zámek Lešná, vychutnali si ukázku historické sušírny, proběhla diskuze ohledně konzervace historických budov i ukázky místních tradic. Zavítali i do Gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí a do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí programu byla také ukázka terénních archeologických prací, které ve Valašském Meziříčí provádí archeolog Muzea regionu Valašsko.

„Je to dlouhodobá spolupráce v oblasti kultury mezi Zlínským krajem a krajem Innlandet v Norsku. Vzájemné vztahy můžeme zúročit v projektech i díky finanční podpoře z Norských fondů,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství Zlínského kraje. 

Norští konzervátoři byli fascinováni mírou udržování tradic na Valašsku, staveb a využitím historických budov i valašskými kroji. Velkou část programu totiž strávili v muzejních depozitářích a v restaurátorských dílnách. Právě tam vznikly i návrhy další spolupráce mezi restaurátory ze Zlínského kraje a těmi norskými. V rámci workshopů a pracovních stáží si chtějí předávat zkušenosti s restaurováním historických textilií nebo keramiky.

Cesta byla financována z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci fondů EHP a Norských fondů 2014-2021 jako součást projektu „Creative education – memory institutions and education in 21st century“ (Kreativní vzdělávání – paměťové instituce a školství v 21. století), reg. č. projektu EHP-BFNU-OVNKM-4-100-2022.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz