Mgr. Vladimír Dostálek423

Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 převzal včera na slavnostním ceremoniálu v Ostrožské Lhotě starosta obce Roman Tuháček. Ocenění obdrželi také zástupci dalších obcí. Ostrožská Lhota postupuje do celostátního kola soutěže, v němž je Zlínský kraj co do počtu vítězných obcí historicky vůbec nejúspěšnějším krajem ze všech.

starosta vítězné Ostrožské Lhoty Roman Tuháček

ZLÍNSKÝ KRAJ – Slavnostní předání ocenění Vesnice roku Zlínského kraje 2023 se v neděli 13. srpna uskutečnilo ve vítězné obci Ostrožská Lhota. Zlatou stuhu za vítězství v soutěži převzal starosta obce Roman Tuháček. Ceny obdrželi také zástupci dalších oceněných obcí. Ceremoniálu se zúčastnili radní Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem, zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR a další hosté.

„Děkuji všem obcím, které se soutěže zúčastnily. Protože mají co ukazovat, chystají nové věci a přihlášením do soutěže mohou život v obci posunout zase o kus dál. Vítězné Ostrožské Lhotě gratuluji a přeji hodně zdaru v celostátním kole,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Zlatá stuha byla Ostrožské Lhotě udělena za dlouhodobý, komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, příkladnou spolupráci s podnikatelskými subjekty, bohatý spolkový život (v obci fungují dvě desítky spolků), příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství i za péči o historické objekty. Obec postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2023.

„Toto ocenění pro nás moc znamená. Projevilo se, že u nás máme spoustu lidí se srdcem na pravém místě, kteří chtějí obci pomáhat a zvelebovat ji,“ řekl starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček.

Oranžovou stuhu udělovanou za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Nedachlebice, a to za spolupráci s Farmou Trojek a podporu rozvoje agroturismu v obci, včetně postupné obnovy brownfieldových ploch za účelem rozvoje zemědělského podnikáni a inspirativní přístup v oblasti údržby krajiny. Nedachlebice postupují do celostátního kola, jehož garantem je Ministerstvo zemědělství.

Obec Salaš obdržela Cenu naděje pro živý venkov. Získala ji za aktivní spolkový život a proaktivní přístup obce a místních občanů k volnočasovým aktivitám. Zejména sbor dobrovolných hasičů a mykologický klub jsou příkladem spolkové aktivity nadregionálního významu. V obci funguje také cyklistický klub Salaš, který pořádá závod horských kol s názvem Drtikol a Velké dětské noční cyklozávody. Salaš postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.

Ocenění Inovativní obec míří do Krhové, a to za zavedení motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství a efektivní komunikaci s občany s využitím moderních technologií.

Vítězná Ostrožská Lhota obdrží od Zlínského kraje finanční dar ve výši 500 tisíc korun. Finanční odměny se dočkají také další oceněné obce.

Ve 27. ročníku soutěžilo celkem 8 obcí ze Zlínského kraje. Ve dnech 6. a 7. června 2023 je navštívila hodnotící komise. Každá měla 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné projekty, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova. Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 8. června v Ratiboři.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími úřady a organizacemi. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Vesnice ze Zlínského kraje patří v celostátním kole soutěže pravidelně k těm nejúspěšnějším. Mezi celkovými vítězi jich od roku 1995 najdeme hned šest (Liptál, Lidečko, Komňa, Kateřinice, Kašava a Dolní Němčí), což je vůbec nejvíc ze všech krajů České republiky.

Výsledky krajského kola

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Oranžová stuha 
– za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště

Diplom za Vesnickou knihovnu Zlínského kraje
obec Rokytnice, okres Zlín

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
obec Malá Bystřice, okres Vsetín

Diplom za udržování lidových tradic
obec Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Další ocenění

Cena naděje pro živý venkov – obec Salaš, okres Uherské Hradiště
Obec Salaš postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.
Inovativní obec – obec Krhová, okres Vsetín

Mimořádná ocenění krajské komise

Mimořádné ocenění za podporu turistiky a agroturistiky – obec Podhradí, okres Zlín
Mimořádné ocenění za unikátní a osvětovou činnost v oboru mykologie – Mykologický klub Salaš z.s.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz