Bc. Jan Vandík DiS.489

Soutěž O keramickou popelnici zná letošní vítěze. Nejlépe lidé třídí odpad v Uherském Hradišti, Luhačovicích, Šumicích a Haluzicích. Další šestice obcí bodovala ve sběru starého elektra. Zástupci samospráv převzali ocenění v úterý 6. června na slavnostním ceremoniálu v zámku Lešná u Valašského Meziříčí.

Tradiční krajské klání měst a obcí organizuje už posedmnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., a kolektivními systémy ASEKOL a Elektrowin v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

„Vítězům je potřeba pogratulovat k vynikajícím výsledkům. Ty se ale nedostaví samy od sebe, je za nimi dlouhodobá systematická práce s občany, jejich motivace a zlepšování celého systému odpadového hospodářství v našem kraji,“ uvedla při předávání cen statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova, pro oblast sociálních věcí a neziskový sektor Hana Ančincová.

Do soutěže byly ve čtyřech kategoriích společnosti EKO-KOM automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů. Hlavním kritériem pro hodnocení byla takzvaná výtěžnost všech vytříděných odpadů na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i podíl tříděného sběru na celkovém sběru komunálních odpadů.

Uherské Hradiště si polepšilo

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště a polepšilo si tak z loňského druhého místa. Na druhé příčce se umístil Uherský Brod, který byl loni první, třetí místo obsadil stejně jako v loňském roce Zlín. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 15 000 zvítězily Luhačovice, následované Starým Městem, které si i po roce udrželo stříbrnou pozici, a na třetím místě skončily Boršice. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel obhájily loňské první místo Šumice, následované Újezdem a Pozděchovem. Mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění nejúspěšnější Haluzice, v těsném závěsu obec Křekov a bronzové Rajnochovice.

Nejlepší obce obdržely kromě věcných cen také motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě v každé kategorii si odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku získaly 10 tisíc korun.

„Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok 79,6 kilogramů vytříděného papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. Ve srovnání se zbytkem republiky byl Zlínský kraj nadprůměrný ve sběru kovů, lehce podprůměrný pak ve sběru papíru a nápojového kartonu,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s. s tím, že rezervy měl kraj ve sběru plastu a skla.

Z dlouhodobého pohledu vytříděné množství odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Například před 15 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele zhruba poloviční.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 33 tisíc barevných kontejnerů a malých nádob, umístěných přímo u domů. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a papír. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je zapojeno všech 307 obcí kraje. Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Obyvatelé ČR to k nim mají v průměru jen 87 metrů.

Šest cen za sběr starého elektra

Za třídění vysloužilých elektrozařízení v kategoriích kolektivního systému ASEKOL si odnesly první cenu Valašské Meziříčí, Nivnice a Dolní Bečva. Hodnocena byla výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů za uplynulý rok na sběrných dvorech v přepočtu na jednoho obyvatele. Každá z oceněných obcí získala odměnu ve výši 20 000 korun. Valašské Meziříčí uspělo v kategorii nad 10 tisíc obyvatel, kde průměrná výtěžnost na obyvatele za rok činila 1,6 kilogramu. V kategorii od 2 do 10 tisíc obyvatel získala prvenství obec Nivnice, kde průměrná výtěžnost na obyvatele za rok činila 3,2 kilogramu a v kategorii obcí do 2 tisíc obyvatel se nejlépe dařilo Dolní Bečvě s průměrnou roční výtěžností na obyvatele 5 kilogramů.

Ocenění v kategoriích kolektivního systému Elektrowin putuje letos do Boršic, Slavičína a Holešova. V soutěži se hodnotil největší procentní nárůst odevzdaných elektrospotřebičů v meziročním srovnání. V kategorii do 4 tisíc obyvatel se nejlépe dařilo obci Boršice, kde činil meziroční nárůst sběru 83%. Mezi obcemi v kategorii od 4 do 10 tisíc obyvatel uspěl Slavičín, kde se podařilo navýšit sběr elektrozařízení o 64%. Mezi obcemi nad 10 tisíc obyvatel uspěl Holešov, kde narostl sběr starého elektra o 27%. Obce si mezi sebou rozdělí odměny v celkové výši 30 tisíc korun.

6. 6. 2023

⬛ Kontakty pro média:

Zlínský kraj, tisková mluvčí: Soňa Ličková, T: 602 671 376, E: sona.lickova@kr-zlinsky.cz
EKO-KOM, a.s., tisková mluvčí: Lucie Müllerová, T: 602 186 205, E: mullerova@ekokom.cz
ASEKOL, a. s., marketing a PR: Eva Kykalova, T: 234 235 266, E: press@asekol.cz
ELEKTROWIN a.s., marketing a PR: Jan Marxt, T: 731 454 175, E: jan.marxt@elektrowin.cz