Bc. Jan Vandík DiS.115

Za projekt revitalizace areálu národní kulturní památky Ploština a nové expozice získalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ocenění Muzejní počin roku. Stalo se tak v úterý 14. května v pražském Obecním domě v rámci slavnostního vyhlášení výsledků národní soutěže muzeí „Gloria musaealis“ za rok 2023.

Ploština

Národní kulturní památka Ploština prošla v posledních letech významnou rekonstrukcí, díky níž se lokalita spjatá s tragickou událostí konce 2. světové války stala místem nejen důstojné připomínky, ale také živým prostorem, na kterém vzniklo nové návštěvnické centrum s expozicí vysoké vizuální úrovně, jíž bylo dosaženo za pomoci inovativních přístupů. To spolu s rekonstrukcí památníku utváří z Ploštiny působivé místo. Vše s ohledem nejen na krajinný ráz, ale především s úctou a pietou k našim předkům.

„Jsem velmi poctěna rozhodnutím odborné komise, jež ocenila dlouholeté úsilí kolegů z Muzea jihovýchodní Moravy i dalších zainteresovaných stran, které umožnilo přeměnu NKP Ploština a jejího okolí do současné podoby. Všem patří mé díky a má upřímná gratulace. V příštím roce, kdy si společně připomeneme 80. výročí tragické události, která se zde stala, bude areál Ploštiny připraven nejen pojmout více návštěvníků, ale od svého otevření v loňském roce nabízí i více informací včetně připomínky běžného života v této pasekářské osadě nejen pro jedince, nýbrž také pro skupinové návštěvy. Této možnosti hojně využívají školy v rámci atraktivního způsobu výuky moderních dějin,“ uvedla radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

„Těší mě, jak Ploština a její rekonstrukce rezonuje společností, jelikož toto není první ocenění, které získala. V rámci Stavby roku 2023 jí byla udělena zvláštní cena za celospolečenský přínos. Přitom se nejednalo vůbec o jednoduchý projekt. Celkové náklady se nakonec vyšplhaly na přibližně 150 milionů korun, přičemž ve výši necelých 41 milionů byly kryty z vlastních zdrojů a ve výši 110 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu, výsledek je však skvělý. Ostatně doporučuji každému přijet se osobně přesvědčit. Možnost navštívit památník Ploština je od dubna do října,“ doplnil Pavel Hrubec, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy, které je příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Soutěž „Gloria musaealis“, považovanou za vrchol ocenění muzeí, pořádá Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM. Ocenění je udělováno ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava, Muzejní publikace a Muzejní počin roku.

S využitím tiskové zprávy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz