35

ZLÍNSKÝ KRAJ – Společné jednání minitýmů a fokusních skupin projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III) hostil ve středu 7. června Baťův mrakodrap. Na závěrečné setkání dorazilo na šest desítek odborníků na oblast školství a vzdělávání, aby společně vyhodnotili, jak se daří naplňovat návrhy opatření, která jsou výsledkem jejich práce.

setkání KAP III

„Z mého pohledu je velmi důležité poděkovat všem členům minitýmů a fokusních skupin za osm let odvedené práce, která byla z jejich strany zcela dobrovolná a nijak nehonorovaná. Členové těchto skupin se podíleli a podílejí na tom, aby kraj dosahoval lepších a kvalitnějších výsledků ve vzdělávání a napomáhají tak k větší konkurenceschopnosti absolventů našich škol na trhu práce. Je velmi pozitivní zprávou, že do tohoto procesu bylo ochotno se zapojit na 120 odborníků z celého kraje,“ říká Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro oblast školství.

Hlavním výstupem minitýmů jsou roční akční plány, které udávají směr rozvoje jednotlivých oblastí vzdělávání na území Zlínského kraje do roku 2025. Setkání bylo příležitostí vyhodnotit, jak se daří naplňovat návrhy, které vzešly právě z jednání těchto pracovních uskupení, která opatření již byla uplatněna a se kterými se počítá v nejbližší budoucnosti.

Díky projektu začaly ve Zlínském kraji vznikat nové platformy pro spolupráci, minitýmy, zaměřené na rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity, polytechnické vzdělávání, podporu odborného vzdělávání a spolupráci škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství, podporu čtenářské nebo matematické gramotnosti, rozvoj potenciálu každého žáka a kompetencí pracovníků ve vzdělávání. V rámci projektu vznikly zcela nově také dvě fokusní skupiny zaměřené na spolupráci v oblasti digitálních kompetencí a rovných příležitostí ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Do minitýmů a fokusních skupin se na dobrovolné bázi a bez nároku na honorář zapojilo na 120 odborníků.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz