Bc. Jan Vandík DiS.65

Workshop s názvem „Mediace – cesta k dohodě a porozumění" se ve středu 30. srpna uskutečnil v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tato akce, pořádaná za účelem osvěty a rozvoje dovedností v oblasti mediace, byla určena pro pracovníky školních poradenských pracovišť ze základních, středních a vyšších odborných škol a odbornou veřejnost. Přítomní měli možnost seznámit se s mediací jako se způsobem pokojného řešení konfliktů a rozšířit si své znalosti v oblasti efektivní komunikace, vyjednávání a hledání řešení v problémových situacích.

„Mediace zahrnuje různé aspekty, ať už psychologické, sociální či právní. Těší mě, že se zde sešlo tolik odborníků ze školních poradenských pracovišť, kteří mají zájem se dozvědět více o využití tohoto důležitého nástroje v jejich praxi," uvedla Zuzana Fišerová, krajská radní zodpovědná za oblast školství a kultury. „Mediace je rozsáhlým tématem s mnoha perspektivami. Hledat cesty k dosažení dohody a porozumění je, myslím, úkol celoživotního charakteru a má přesahy do mnoha oblastí lidského života,“ dodala radní.

Během konference vystoupili odborníci z různých oblastí, kteří představili své dlouholeté zkušenosti a znalosti v oblasti mediace. V první inspirativní přednášce na téma činnosti Probační a mediační služby se zaměřením na nezletilé a mladistvé sdílel zkušenosti z oblasti sociální a pedagogické práce mediátor, kouč, facilitátor terapeutických programů Ondřej Vaculík. Mediátorka konfliktních situací, psychoterapeutka, průkopnice peer-mediace v České republice Eva Růtová poté přednesla svůj odborný příspěvek k možnostem mediace při řešení konfliktů ve školním prostředí.

Školní mediace není výsadou dospělých. V mnoha případech jsou to právě žáci, kteří se dokáží svým vrstevníkům lépe přiblížit. Žákovská neboli peer-mediace je specifickou mediační disciplínou. A nabízí hned několik cest, jak s ní ve škole pracovat. Stejně tak lze využít restorativní rodinné a skupinové konference. Celodenní program byl završen odpoledními workshopy vedenými Martinou Krajíčkovou, Ondřejem Vaculíkem a Evou Růtovou, kde účastníci mohli získat praktické dovednosti v oblasti mediace.

Jak konference ukázala, rozvoj dovedností v oblasti mediace je jednou z cest, jak podpořit pracovníky školních poradenských pracovišť ve Zlínském kraji a takovéto akce mohou významně přispět k lepší komunikaci a řešení konfliktů na školách.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz