Mgr. Vladimír Dostálek294

Zastřešovat strategické projekty kraje, podílet se na rozvoji nových oborů v oblasti moderních technologií, lákat do Zlínského kraje nové investory, pomáhat vytvořit pracovní místa s nadprůměrnými mzdami. Tyto i další úkoly má před sebou nová krajská rozvojová společnost ZRIA (Zlin Regional Investment Agency). Vznikla k 1. březnu reorganizací, přejmenováním a rozšířením činnosti krajské společnosti Industry Servis ZK, která měla doposud na starost výhrad- ně Strategickou průmyslovou zónu Holešov. Nový úsek strategického rozvoje ve  společnosti povede Petr Kubíček, který odpovídal na dotazy Magazínu21.

Kubicek ZRIA

Pane Kubíčku, můžete se našim čtenářům krátce představit?

Pocházím ze Zlína, kde jsem se před 39 lety narodil a většinu svého života jsem strávil ve Zlínském kraji. Vztah k regionu a i mé životní hodnoty obecně asi nejvíce formoval můj dědeček Karel Podzimek. Byl to absolvent Baťovy školy práce, celoživotní baťovec a člověk, který měl možnost se v mládí potkat s Dominikem Čiperou. Po revoluci v roce 1989 vyzvedával na letišti ve Vídni Tomáše Baťu juniora a provázel ho mimo jiné po Baťově mrakodrapu, kde dnes sídlí Zlínský kraj. Mou životní misí se nestala výroba obuvi, jak by si asi můj děda přál, ale digitální technologie. Ve Zlíně jsem založil softwarovou společnost a téměř na den přesně 99 měsíců jsem ji vedl. Oblastí, kterou jsme se zabývali, byla digitální transformace, zejména výrobních podniků, servisních firem v oblasti letecké a železniční dopravy. Spolupracovali jsme například i se společností Apple a na její pozvání jsme měli možnost nahlédnout, jak funguje.

Proč vlastně vzniká nová agentura?

Zlínský kraj míval 615 tisíc obyvatel, teď má 585 tisíc a v  roce 2050 podle Českého statistického úřadu směřujeme k 515 tisícům. Každý rok se počet obyvatel kraje sníží o 1 500, což odpovídá jedné větší obci. Po roce 2030 to má být mínus 3 tisíce. To už je městečko jako Fryšták nebo Slušovice. Kromě toho, že se lidé stěhují mimo region, náš kraj stárne rychleji než jiné v Česku. A na chvostu tabulek jsme i co se týče průměrných mezd. V rámci České republiky máme nejnižší počet pracujících  vysokoškoláků a máme nejhorší poměr specialistů a vedoucích pracovníků,jsme výrazně nad průměrem v obsluze strojů a řemesel. Pokulháváme v oblasti technologií. To vede mimo jiné k nízkým průměrným mzdám. K  nedostatečnému rozvoji. Když se zeptáte mladých lidí s vysokoškolským vzděláním na budoucnost u nás v kraji, tak tři ze čtyř odpovídají, že ji vidí jinde a  plánují se stěhovat pryč. Vedení hejtmanství má prostřednictvím různých projektů a nástrojů ambici tuto negativní spirálu zastavit. Jedním z nichje právě ZRIA.

Takže digitální transformace je oblast, kam chcete společnost ZRIA nasměrovat?

Protože jsem v oblasti digitálních technologií podnikal ze Zlína, poznal jsem, jaké to má výhody i limity. A právě tyto nevýhody a limitace jsou oblastmi, kterými bych se chtěl z mé pozice v agentuře ZRIA zabývat. Mojí vizí je umožnit lidem ve Zlínském kraji žít lokálně, ale podnikat, pracovat a přemýšlet globálně. V tomto duchu určitě hodláme pomoci při budování infrastruktury pro rozvoj podnikání. Chceme taky pomoct při rozvoji vzdělávání i atraktivity života lidí ve Zlínském kraji jako takové. Za sebe vidím tři pilíře, kterými se chci zabývat. Je to vzdělávání, infrastruktura a atraktivní urbanismus.

Můžete prozradit, na jakých aktivitách v rámci ZRIA aktuálně pracujete?

Pokud budu konkrétní, tak se dostanu k oblastem, které pro moji část agentury ZRIA definují strategické dokumenty a  smlouva se Zlínským krajem. Těch oblastí je asi deset. Vyjmenuji jen některé z nich. Je  to spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, do budoucna i dalšími univerzitami, je to import know-how ve formě stáží a twinningu pedagogů, středních škol. Dále jde o vybudování DigiLabu, Science learning centra, expat centra a lákání talentů, aktivity na podporu Web3 technologií. A v neposlední řadě na nás bude, abychom přišli s návrhem na využití pozemkův zóně v Malenovicích a připravili Technologický park Březnická. Těch úkolů a oblastí je opravdu celá řada.

Možná je brzo na nějaké hodnocení, ale daří se start agentury podle plánu?

Agenturu musíme postavit, to znamená vybudovat nejprve procesně a personálně. Jsem velmi rád, že pozvání do mého týmu přijal špičkový krizový manažer Tomáš Dresler, který už se zabývá právě procesními oblastmi. Těší mě také, že se nám podařilo zajistit, aby k 1. březnu nastoupili další kolegové, na které máme poměrně velké nároky. Musí to být profesionálové ve svém oboru, ale zároveň mít jakýsi outsidethe box pohled, aby dokázali přemýšlet jinak, aby byli agilní, a především aby jim nebyl lhostejný osud a budoucnost Zlínského kraje. Když to shrnu, čekají nás nelehké, ale určitě zajímavé výzvy. Tu pomyslnou hozenou rukavici přijímám a se vší vervou se vrháme do práce.

Kolik bude vlastně ZRIA zaměstnávat lidí a jaký bude roční rozpočet na tuto společnost?

Začnu tím rozpočtem, od kraje dostaneme na provoz dvacet milionů korun na rok s tím, že do budoucna, v horizontu dvou až tří let, si na sebe ZRIA sama vydělá. Není vyloučeno, že do společnosti v budoucnu vstoupí partneři jako město Zlín nebo univerzita. Otázka na počet zaměstnanců samozřejmě přímo souvisí s objemem prostředků, které budeme mít k dispozici. Důležité je říct, že jdeme po kvalitě, nejdeme po kvantitě. Potřebujeme mít v týmu špičkové lidi. Takže počítáme s týmem velikosti do sedmi lidí ve strategické části, kterou povedu.

Ve Zlínském kraji už působí Technologické inovační centrum (TIC). Jaký k němu má mít ZRIA vztah a jaká bude budoucnost TICu?

Když vedení kraje diskutovalo s experty a konzultanty, vedením statutárního města Zlína a Univerzity Tomáše Bati, jestli transformovat Technologické inovační centrum na ZRIU, došlo k závěru, že je výhodnější založit novou agenturu, která bude o úroveň výš. ZRIA bude propojovat výše zmíněné a další subjekty, ale v  žádném případě nebude Technologické inovační centrum oslabovat, naopak. TIC bude i nadále klíčovým hráčem v posunu Zlínského kraje. Má svoje dílčí úkoly, kterých je relativně hodně, například podpora podnikání menších firem, kraj od něho očekává určitou vzdělávací rovinu. ZRIA bude plnit i  úkoly, řekněme, v oblasti ekonomické diplomacie, budeme oslovovat možné partnery pro Zlínský kraj v západní Evropě i jinde po světě. Budeme se inspirovat, budeme hledat investory a spolupracující subjekty jak v byznyse, tak ve vzdělávání.