Adéla Čuříková1105

ZLÍNSKÝ KRAJ – Postup modernizace areálu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně dnes představily Rada Zlínského kraje a vedení nemocnice. Plán rozvoje vyvrcholí na přelomu let 2027 a 2028 výstavbou nového centrálního pavilonu. Tomu budou předcházet významné investice, které povedou k celkovému omlazení areálu a vytvoření kvalitního zázemí pro pacienty i zaměstnance. Jejich součástí bude například stavba nové porodnice, modernizace plicního pavilonu či rozšíření hematologicko-transfuzního oddělení. Záměr bude v následujících dvou měsících debatován s odbornou veřejností, v dubnu ho projedná krajské zastupitelstvo.

Vizualizce modernizace KNTB

„Nová centrální budova je navržena univerzálně a variabilně s možností další přístavby. To platí pro celý koncept modernizace Baťovky. Díky tomu můžeme nemocnici v dalších letech dál rozvíjet a pružně reagovat na vývoj zdravotnictví a potřeby pacientů. V této nejisté době jsme zvolili variantu, na kterou máme dostatečné zdroje, vyřeší nám omezenou kapacitu prostoru areálu a má perspektivu do budoucna,“ uvedl k plánu modernizace hejtman Radim Holiš.

V následujících čtyřech letech bude KNTB a Zlínský kraj s pomocí zdrojů z evropských fondů investovat do areálu nemocnice přes 2 miliardy korun. „Máme připraven reálný plán, který kromě výstavby nového polybloku urgentní medicíny zahrnuje také nevyhnutelné řešení technického stavu budov a modernizaci stávajících oddělení. Současně s tím budeme areál připravovat na výstavbu nového srdce nemocnice. Už koncem loňského roku jsme opravili interní JIP, letos nás toho čeká opravdu hodně,“ vysvětlil předseda představenstva KNTB Jan Hrdý s tím, že aktuálně probíhá rekonstrukce kardiologické JIP a chirurgického oddělení, v březnu začne oprava operačních sálů a hemodialýzy a postupně se bude pracovat na dětském oddělení a operačním sále pro gynekologii.

Na místě dnešních budov 16, 17 a 18 pak začne na přelomu let 2024 a 2025 výstavba nového pavilonu pro matku a dítě. Do budovy dnešní porodnice se následně přestěhuje oční oddělení, ORL a ortopedie. Poté plán modernizace počítá se samotným zahájením výstavby centrálního polybloku urgentní medicíny, který se bude nacházet v blízkosti hlavní brány. Centrální budova se bude skládat z pěti bloků po pěti patrech. „Za největší přínos z pohledu pacientů považuji ucelené a promyšlené řešení akutních provozů a zejména urgentního příjmu, které budou soustředěny na jednom místě a prakticky tak odpadnou nutné převozy pacientů v rámci nemocnice,“ vyzdvihla výhody projektu náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za zdravotnictví.

Suterén polybloku urgentní medicíny bude sloužit pro parkování, v prvním podlaží se budou nacházet urgentní příjem a zobrazovací metody. V druhém patře bude sídlit invazivní kardiologie, kardiologická a neurologická JIP a endoskopie. Třetí nadzemní podlaží využije nemocnice pro umístění operačních sálů, ARO a chirurgickou a interní JIP. Čtvrté a páté patro budou určeny pro standardní lůžkové stanice, na střeše bude vybudován heliport. Aktuální odhadované náklady na výstavbu by měly činit 4 miliardy korun.

27. 2. 2023

⬛ Kontakty pro média:

Soňa Ličková                                                   
tisková mluvčí Zlínského kraje                                
577 043 190, 602 671 376                                     
sona.lickova@kr-zlinsky.cz   

Dana Lipovská
tisková mluvčí Krajské nemocnice T. Bati
577 552 440, 602 529 058 
dana.lipovska@bnzlin.cz