Ing. Radek Šipka53

Report, vytvořený oddělením podpory řízení, je určen pro přehledné zobrazení údajů o všech smlouvách, zveřejněných způsobem dle zákona o Registru smluv a dále navazujících údajů z nezávislého zdroje Hlídač státu, který provádí posouzení správnosti zveřejnění vlastními postupy a algoritmy a poskytuje informace o potenciálních chybách ve zveřejněných záznamech.

Je třeba zdůraznit, že oba uvedené datové zdroje jsou veřejné, otevřené, je možné je zpracovávat i jiným způsobem, než který je nabízen v připraveném reportu.

Rovněž zdůrazňujeme, že krajský úřad vytvořením tohoto reportu nijak nehodlá kontrolovat a posuzovat obce a další subjekty z hlediska případné chybovosti zveřejňovaných smluv, krajský úřad v této souvislosti neposkytuje metodické poradenství a ani neočekává od obcí a dalších subjektů reakce či zpětnou vazbu, jak s informacemi o potenciálních chybách bylo naloženo.

Data v reportu jsou aktualizována každý den.

 

Klepnutím SEM přejděte na report.

Řešení bylo prezentováno na setkání představitelů měst a obcí Zlínského kraje dne 10.10.2019.