Mgr. Vladimír Dostálek109

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj odmění dvojici nálezců, kteří v létě před dvěma lety nedaleko Lukova objevili poklad sestávající ze vzácných mincí uložených v keramickém poháru. Svůj objev tehdy řádně ohlásili a předali odborníkům do muzea. Za příkladný postup je Zlínský kraj odmění celkovou částkou ve výši 150 tisíc korun.

Nálezci, kteří v červenci 2021 objevili keramický pohár obsahující 392 pražských grošů a 27 Joštových haléřů, mají dle zákona o státní památkové péči nárok na odměnu odpovídající hodnotě materiálu, ze kterého jsou objevené cennosti vyrobeny. Ta činí dle odborného vyjádření Puncovního úřadu necelých 15 tisíc korun. Rada Zlínského kraje se rozhodla nálezce ocenit nad rámec stanovené částky a každému z nich za poctivý přístup vyplatit 75 tisíc korun.

„Velmi si vážím poctivosti, se kterou k nálezu oba pánové přistoupili. Chci jim jménem vedení Zlínského kraje poděkovat za jejich příkladný přístup k ochraně kulturního dědictví. Jejich objev je zcela unikátní. Archeologické památky jsou pro nás nenahraditelným zdrojem poznání o kulturní minulosti našeho kraje,“ vysvětlila krajská radní pro oblast kultury Zuzana Fišerová.

 

Zpracoval: Vladimír Dostálek

24. 8. 2023

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz