Adéla Čuříková209

Poskytnutí dotací z Programu na podporu obnovy venkova projednali krajští radní a doporučili je ke schválení krajskému zastupitelstvu. Konkrétně se jedná o 42 projektů, mezi které mají být rozděleny dotace v souhrnné výši 23,796 milionu korun.

„Z tohoto krajského dotačního programu podporujeme především projekty menších obcí, směřující k obnově a údržbě obecního majetku, zpracování nebo změně územních plánů, ochraně životního prostředí či rozvoji sítě dálkových a regionálně významných cyklotras ve Zlínském kraji. Podporovány jsou rovněž projekty obcí z ohrožených území. Jde zejména o akce, které jsou prioritou obce či velkou zátěží pro obecní rozpočet,“ sdělil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj kraje.

Mezi projekty, které krajští radní doporučili zastupitelům k podpoře, jsou například modernizace kulturního zařízení v Hradčovicích, stavební úpravy obecního úřadu ve Vyškovci, oprava silnice a rekonstrukce chodníku ve Lhotě u Pačlavic, výměna mobiliáře kulturního a sportovního areálu v Nedachlebicích, rekonstrukce dětského hřiště v Mrlínku, výměna lamp veřejného osvětlení v Soběsukách, opravu lávek na cyklostezce Bečva v Karolince nebo změny územních plánů obcí Bohuslavice u Zlína, Bystřice pod Lopeníkem, Hostějov a Nezdenice.

Zastupitelé budou přidělení dotací schvalovat na svém zasedání 24. dubna.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz