54

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nový web www.nastejnevlne.cz představilo zlínské Poradenské a krizové centrum. Děti, dospívající, rodiče i odborníci zde najdou kontakty a možnosti pomoci, včetně odkazu na Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poradenského a krizového centra a sociálních služeb Zlínského kraje. Stránky jsou určeny odborné i široké veřejnosti.

„Obsah budeme dále přizpůsobovat dle potřeb, aktuálního dění a zpětné vazby. Naším cílem bylo vytvořit platformu pro sdílení informací a cílenou komunikaci. Chceme, aby se informace dostaly všude tam, kde je potřeba,“ říká ředitel centra Marek Mikláš.

Web vznikl v rámci projektu Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji.

Poradenské a krizové centrum, p. o., vzniklo 1. ledna 2023 sloučením příspěvkových organizací Zlínského kraje, Dětského centra Zlín a Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Poskytuje 6 sociálních služeb po celém Zlínském kraji. Ve svých službách reflektuje nárůst duševních obtíží v rodinách. Na tento aktuální problém reaguje projekt „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“, jehož cílem je především podpora rodin, ve kterých má dítě nebo rodič/pečující osoba duševní potíže. Dále se projekt zaměřuje na vzdělávání pracovníků centra napříč všemi službami v kontextu této problematiky, osvětu odborné i laické veřejnosti a spolupráci odborníků všech provázaných služeb ve Zlínském kraji.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz