40

ZLÍNSKÝ KRAJ – Po dvouletém intenzivním období plném inovací a strategické spolupráce Zlínský kraj úspěšně dokončil projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III). Projekt zahájený v lednu 2022 navázal na předchozí projekty KAP, přinesl do regionálního vzdělávacího systému zásadní změny a připravil půdu pro využívání principů akčního plánování ve středních a vyšších odborných školách i celém kraji.

Projekty KAP od počátku představovaly nové výzvy v oblasti školství a přinášely nové možnosti pro tvorbu strategického plánu pro oblast vzdělávání v kraji se zapojením prvků akčního plánování. Rovněž nabízely reálné příležitost k aktivizaci pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků ve školství a k postupně rozšiřujícímu začleňování dalších sociálních partnerů. Tyto pak během vývoje projektů pružně uplatňovaly v návaznosti na měnící se skladbu klíčových témat.

„Realizační tým projektu KAP III pracoval na zvýšení kvality a relevance vzdělávání odpovídajícímu dynamickým požadavkům regionálního trhu práce. V souladu s dlouhodobými strategickými cíli kraje byly identifikovány a řešeny nedostatky v oblastech, kde je to nejvíce potřeba. Díky tomu je dnes Zlínský kraj vzdělávacím lídrem s jasnou vizí pro budoucí generace,“ zdůraznila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

V uplynulých letech jsme připravili širokou škálu vzdělávacích aktivit, které oslovily nejen pedagogické pracovníky, ale také širokou veřejnost. Během celého období KAP jsme uspořádali více než 60 událostí, kterých se zúčastnilo 4 500 lidí.

Pokud jde o období KAP III, odborný tým zorganizoval 20 akcí různého zaměření, na kterých se sešlo 780 účastníků. Akce byly navrženy tak, aby podporovaly cíle projektu a zároveň umožňovaly aktivní zapojení účastníků, což se pozitivně odrazilo ve zpětné vazbě a využití získaných znalostí v praxi.

Seznam všech akcí uskutečněných v období projektu KAP III:

 • Tematické setkání ředitelů SŠ a VOŠ (červen 2022)
 • Workshop Zdání klame – sebepoznávání, vztahy a kooperace (srpen 2022)
 • Setkání ředitelů škol a školských zařízení (říjen 2022)
 • Workshop pro zástupce ředitelů SŠ a VOŠ (říjen 2022)
 • Motivační setkání pro nově příchozí pedagogické pracovníky bez pedagogického vzdělání (březen 2023)
 • Regionální setkání školních koordinátorů spolupráce se zaměstnavateli pro oblast Zlínska (březen 2023)
 • Exkurze Experimentárium - Objevuj, poznávej a uč se hrou ≈ MAP Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín (březen 2023)
 • Regionální setkání školních koordinátorů spolupráce se zaměstnavateli pro oblast Vsetínska (březen 2023)
 • Regionální setkání školních koordinátorů spolupráce se zaměstnavateli pro oblast Uherskohradišťska (březen 2023)
 • Regionální setkání školních koordinátorů spolupráce se zaměstnavateli pro oblast Kroměřížska (březen 2023)
 • Exkurze Experimentárium - Objevuj, poznávej a uč se hrou ≈ MAP Holešov (březen 2023)
 • Motivační setkání pro začínající pedagogické pracovníky (duben 2023)
 • Exkurze Experimentárium - Objevuj, poznávej a uč se hrou ≈ MAP Uherský Brod, Uherské Hradiště (duben 2023)
 • Exkurze Experimentárium - Objevuj, poznávej a uč se hrou ≈ MAP Bystřice p. H., Rožnov p. R., Valašské Meziříčí (duben 2023)
 • Exkurze Experimentárium - Objevuj, poznávej a uč se hrou ≈ MAP Vizovice, Vsetín, Zlín (duben 2023)
 • Workshop Kyber(NE)bezbečnost (duben 2023)
 • Exkurze Experimentárium - Objevuj, poznávej a uč se hrou ≈ MAP Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Zlín (květen 2023)
 • Tematické setkání ředitelů SŠ a VOŠ (červen 2023)
 • Workshop Mediace – cesta k dohodě a porozumění (srpen 2023)
 • Workshop pro zástupce ředitelů SŠ a VOŠ (říjen 2023)

Kromě podpory osmi klíčových oblastí ve vzdělávání (podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj kariérového poradenství, čtenářské a matematické gramotnosti, potenciálu každého dítěte, žáka, studenta a účastníka neformálního vzdělávání, podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání) vnikly i nové aktivity, jednání odborného panelu Pracovní skupina pro systémovou implementaci priorit vzdělávací politiky v kraji (PS PSI) a dvě fokusní skupiny pro digitální kompetence a rovné příležitosti.

Dopad na regionální rozvoj a ekonomiku: více než 300 mil. Kč do kraje

Projekt KAP III nejenže inovoval vzdělávací sektor, ale také přinesl do Zlínského kraje více než 300 milionů korun z evropských prostředků. Tyto finanční injekce byly využity na implementační projekty, které přímo přispěly k ekonomické stabilitě a růstu regionu.

Investiční projektové záměry středních a vyšších odborných škol byly v projektu KAP III zařazeny do Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Pracovní skupina Vzdělávání schválila k realizaci 17 projektových záměrů škol ve výši 321 624 371 korun.

Spolupráce a vytváření synergií v celém území Zlínského kraje

V projektu se velmi osvědčila spolupráce tří odborů Krajského úřadu Zlínského kraje (Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor strategického rozvoje kraje, Odbor řízení dotačních projektů). K optimálnímu řízení projektu přispělo také různorodé složení realizačního týmu sestávajícího z interních i externích odborníků na oblast vzdělávání a sdílení informací na krajském portále Zkola.cz.

Zlínský kraj plánuje využít úspěšné vztahy a partnerství vytvořené během projektu KAP III k dalšímu zlepšení vzdělávacího systému v regionu. Spolupráce s odborníky, pedagogy a místními akčními plány byla klíčem k úspěchu tohoto projektu. Ukazuje, že takové propojení může výrazně přispět k lepšímu a smysluplnějšímu vzdělání pro všechny.

Pro další informace a podrobnosti o projektu a jeho výsledcích navštivte sekci Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje na portále Zkola.cz

 

S využitím tiskové zprávy Portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji zkola.cz

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz

 

Projekt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III", registrační číslo projektu: CZ 02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842, je financován z prostředků OP VVV.