Mgr. Karla Kopečná27

Za vznikem stojí Nadační fond Nenech to být a Asociace intervenčních center, které spojily své síly a vytvořily bezpečné místo pro oběti a svědky domácího násilí, kam se mohou tyto osoby kdykoliv obrátit. Projekt funguje jako online schránka důvěry a pomocná ruka pro všechny, kteří se odhodlají promluvit o tom, co doma zažívají. 

Současná doba související s epidemiologickou situací v České republice uzavřela spoustu lidí v jejich domácnostech. Ne pro všechny je ale jejich domov bezpečné místo. Pro některé je domov bitevní pole, kde musejí být mezi čtyřmi zdmi neustále ve střehu a každodenně se potýkat s agresorem. To vše se děje za zavřenými dveřmi, mimo dohled veřejnosti. Pro oběti domácího násilí v České republice existují Intervenční centra (IC), která jim bezplatně nabízí své služby. V roce 2020 se na Intervenční centra obrátilo celkem 9 053 osob s žádostí o pomoc. Dle výzkumů Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) dochází v každé 5. až 6. rodině alespoň k jedné z forem domácího násilí. V těchto rodinách pak v 80% žijí děti. Domácí násilí se vyskytuje mezi partnery, manželi ale i v mezigeneračním soužití. Obětí tak může být kdokoliv.

Oběti domácího násilí měly možnost se na Intervenční centra obracet zejména osobně, mailem či přes telefon. Od 23. 3. 2021 nově existuje startupová platforma, díky které je možné se spojit s Intervenčními centry bezpečně a anonymně. Intervenční centra se zapojila do nového projektu Nenech se, který nabízí každé ohrožené osobě v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s Intervenčním centrem přímo z domova.

Na webové adrese Nenech.se najdou oběti i svědci veškeré instrukce a další užitečné informace, kam se v případě domácího násilí dále obrátit. Nejdůležitější součástí webu je formulář, díky kterému se oběť propojí, klidně anonymně, s příslušným intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu, tak může oběť komunikovat s IC nedohledatelně a říct si tak bezpečně o pomoc.

O Nenech to být

Nenech to být je online platforma, kterou založilo trio středoškolských studentů - Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm. Co původně začalo jako studentský projekt, který pomáhal dětem ve školách upozornit anonymně na šikanu, přerostlo v roce 2020 do globálního produktu nejen pro školy, ale i pro firmy v boji proti mobbingu a bossingu. Nyní už platformu NNTB využívají dva tisíce organizací ze čtyř světadílů.

O Asociaci pracovníků intervenčních center České republiky (APIC)

Asociace pracovníků intervenčních center ČR sdružuje 16 poskytovatelů specializované krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím - intervenční centra. Ta nabízí telefonický, ambulantní kontakt, případně krizové lůžko. Jejich pomoc je dosažitelná díky terénní službě v každém městě i obci. Intervenční centra může kontaktovat kdokoli, kdo zažívá nebo je svědkem domácího násilí. V případě, že Policie ČR vykázala násilnou osobu ze společného obydlí, pracovníci intervenčních center ohrožené osoby sami kontaktují a nabízejí jim bezplatnou pomoc a podporu. Kontakty na intervenční centra najdete na www.domaci-nasili.cz nebo www.mlceniboli.cz nebo nově www.nenech.se.

O Intervenčním centru Zlínského kraje  

Intervenční centrum tvoří tým odborných pracovníků, kteří poskytují obětem domácího násilí pomoc a podporu v jejich nelehké životní situaci již téměř 15 let. Obětem domácího násilí je zde nabídnuta možnost využít anonymní a zcela bezplatné pomoci ze strany sociálních pracovníků, psychologů i právníků.

Více na https://nenech.se/