Ing. Barbora Kubernátová918

Poskytnutí dalších dotací žadatelům v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II schválila v pondělí 11. března 2024 Rada Zlínského kraje.

Jedná se o třetí schválení žádostí, u kterých byla od 6. 12. 2023 do 26. 2. 2024 ukončena kontrola přijatelnosti, tzn. naplnili podmínky formálního obsahu a způsobilosti žádostí. Seznam schválených Žádostí č. 3 je zveřejněn v dokumentech ke stažení v části OPŽP 2021-2027 - vyhlášení 2023. K podpisu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace budeme příjemce kontaktovat na přelomu března a dubna 2024.