Ing. Barbora Kubernátová215

Poskytnutí dalších dotací žadatelům v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II schválila v pondělí 3. června 2024 Rada Zlínského kraje.

Jedná se o čtvrté schválení žádostí, u kterých byla od 27. 2. 2024 do 21. 5. 2024 ukončena kontrola přijatelnosti, tzn. naplnili podmínky formálního obsahu a způsobilosti žádostí. Seznam schválených Žádostí č. 4 je zveřejněn v dokumentech ke stažení v části OPŽP 2021-2027 - vyhlášení 2023. K podpisu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace budeme příjemce kontaktovat v průběhu měsíce června 2024.