Ing. Barbora Kubernátová648

Rada Zlínského kraje dne 18. 12. 2023 schválila další poskytnutí dotací žadatelům v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II.

Jedná se o druhé schválení žádostí, u kterých byla od 7. 11. 2023 do 5. 12. 2023 ukončena kontrola přijatelnosti, tzn. naplnili podmínky formálního obsahu a způsobilosti žádostí. Seznam úspěšných Žadatelů č. 2 je zveřejněn v dokumentech ke stažení v části OPŽP 2021-2027 - vyhlášení 2023. K podpisu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace budeme příjemce kontaktovat v průběhu ledna 2024.