Ing. Barbora Kubernátová349

Rada Zlínského kraje dne 20. 11. 2023 schválila poskytnutí dotací žadatelům v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II.

Jedná se o první schválení žádostí, u kterých byla do 6. 11. 2023 ukončena kontrola přijatelnosti, tzn. naplnili podmínky formálního obsahu a způsobilosti žádostí. Seznam úspěšných Žadatelů je zveřejněn v dokumentech ke stažení v části OPŽP 2021-2027 - vyhlášení 2023. K podpisu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace budeme příjemce kontaktovat v průběhu ledna 2024.