Adéla Čuříková113

Radní podpořili modernizaci areálu na Svatém Hostýně

Poskytnutí dotace 10 milionů korun Matici svatohostýnské na modernizaci dopravní infrastruktury v areálu Svatého Hostýna a 8 milionů korun obci Modrá na vybudování expozice Klenotnice Velké Moravy projednali krajští radní a doporučili krajským zastupitelům přidělení těchto dotací schválit.

„Svatý Hostýn je nejvýznamnějším mariánským poutním místem v České republice a jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů Zlínského kraje. Velmi nám proto záleží na dalším zvelebování jeho celého areálu a na tom, aby se zde návštěvníci cítili příjemně,“ sdělil náměstek hejtmana pro cestovní ruch Lubomír Traub.

Nově vybudovaná infrastruktura zlepší přístupnost a organizaci dopravy v celém areálu poutního místa a navýší se také kapacita parkování osobních aut. Budou odděleny plochy a prostory, určené pro poutníky, odpočinek, meditaci a relaxaci od ploch určených k provozu. Tím se výrazně zvýší bezpečnost turistů a poutníků, kteří se zde pohybují. Realizace projektu byla zahájena už v loňském roce, kdy byla upravena autobusová točna a příjezdová komunikace k poutním domům. Dále se počítá s rozšířením parkoviště pod autobusovou točnou nebo s vybudováním odstavné plochy pro auta návštěvníků ubytovaných v poutních domech.

Obec Modrá plánuje výstavbu expozice Klenotnice Velké Moravy, kde bude umístěna přehlídka šperků z velkomoravského období. Ta rozšíří a naváže na stávající expozice v Archeoskanzenu Modrá, který je významným turistickým cílem Zlínského kraje. Půjde o podzemní monolitický objekt ve tvaru pantheonu s veškerým zabezpečením proti krádeži i poškození, samozřejmostí bude i bezbariérový přístup.

„Obec Modrá vybudovala v posledních dvaceti letech úctyhodné dílo v podobě místního archeoskanzenu, který je velmi vydařenou poctou našim slovanským předkům. Proto jsme se rozhodli podpořit její aktivitu, jež rozšíří nabídku expozic o další zajímavé historické téma a nabídne návštěvníkům kraje nové možnosti poznání,“ řekl náměstek Lubomír Traub.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz