Adéla Čuříková46

Ocenění Regionální potravina si výrobci převezmou na Dni Zlínského kraje 23. 9. 2023

Do krajské soutěže o získání prestižní značky Regionální potravina se přihlásilo 37 místních výrobců se 144 produkty. Nejsilněji zastoupenou kategorií byly Alkoholické a nealkoholické nápoje. Hledání kvalitních lokálních produktů se i letos odehraje ve všech krajích napříč Českou republikou s výjimkou Prahy, letos už po čtrnácté.

Hodnotitelská komise, která se sešla v knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, navrhla udělit značku Regionální potravina Zlínského kraje pro rok 2023 těmto výrobkům:

Značka Regionální potravina je veřejností vnímána velice pozitivně a lidé ji spojují s vysokou kvalitou. Naše SKANZEN filozofie také podporuje regionální produkty a jejich prodej, zejména těch ze Slovácka. Po odvysílání TV dílu pořadu Kluci v akci zaznamenala naše 44% HRUŠKOVICA významný nárůst prodeje a to řádově o 25 %. S radostí se zúčastníme dalšího ročníku soutěže Regionální potravina. Těšíme se na další spolupráci,“ uvedl Josef Hájek ze Skanzenu Modrá.

V Hodnotitelské komisi zasedli jako obvykle zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory, Potravinářské komory a Krajského úřadu. Komisí navržené výrobky získají na základě ocenění označení Regionální potravina. Ocenění si producenti převezmou na slavnostním vyhlášení na Dni Zlínského kraje 23. září 2023.

„Hodnotící komisi se podařilo výrobky úspěšně nominovat ve všech devíti kategoriích a mezi oceněnými máme navíc letos tři nové výrobce. Zároveň jsme velmi spokojeni s vysokou kvalitou všech předložených výrobků, všem tedy za účast v soutěži upřímně děkuji. uvedl regionální koordinátor Lukáš Vacek ze společnosti FESTING s.r.o. Soutěž probíhá opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let.

Cestou podpory kvalitních místních potravin jde celá EU a Česko není výjimkou. Současná situace je pro spotřebitele i producenty potravin zasažená výší inflace a stagnující poptávkou. I proto je marketingová podpora kvalitních potravin důležitá v posílení tržní komunikace, vede také k výraznému posílení poptávky ze strany spotřebitelů a má tedy dopad na růst prodeje.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. Jedním z nejviditelnějších marketingových nástrojů je podpora značky v médiích. Například v pořadech: Kluci v akci, Pečení na neděli či Herbář. Pravidelně se značkou Regionální potravina můžete setkat v časopisech Apetit, Gurmet, Forbes a na významných akcích jako jsou dožínky na Letné, vinobraní na Pražském hradě a Země živitelka. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Ocenění CHUŤ ZLÍNSKÉHO KRAJE

K udělení Ocenění CHUŤ ZLÍNSKÉHO KRAJE soutěže Regionální potravina Zlínského kraje 2023 navrhla Hodnotitelská komise ve spolupráci se zástupci Zlínského kraje 3 výrobky z následujících kategorií:

 

Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:

Lukáš Vacek - Jednatel společnosti
T: 602 252 242
E: vacek@festing.cz