Adéla Čuříková137

Baťův kanál - foto Východní Morava (Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje)

Práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál chce od 1. ledna 2024 společně s Jihomoravským krajem převzít Zlínský kraj, a to od stávajícího zakladatele této společnosti, kterým je Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu. Tento záměr projednali na svém pondělním zasedání radní Zlínského kraje a doporučili jej ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Rozvojové aktivity na obou stranách Baťova kanálu, jihomoravské i zlínské, zajišťují v současné době dobrovolné svazky obcí podél této vodní cesty. Provozní záležitosti koordinuje a marketing zajišťuje obecně prospěšná společnost Baťův kanál.

„Řízení je tedy roztříštěné a pro jeho větší efektivitu je potřeba sjednotit ho tak, aby za jednu vodní cestu zodpovídal jen jeden subjekt. Tím bude obecně prospěšná společnost Baťův kanál. Vzhledem k významu Baťova kanálu pro cestovní ruch ve Zlínském i Jihomoravském kraji považujeme za přirozené a logické řešení vstup obou krajů do této obecně prospěšné společnosti, a to bezúplatným převzetím role jejích zakladatelů. To nám umožní přímo spolurozhodovat o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš s tím, že i nadále budou mít v rozvoji vodní cesty významné slovo obce a zapojeni budou i podnikatelé.  

Baťův kanál, o.p.s. tak bude platformou pro širokou spolupráci všech relevantních partnerů. Kraje, obce a podnikatelé se budou podílet na rozvojových aktivitách Baťova kanálu a spolurozhodovat o dalším směřování v rámci správní rady. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty se pak v rámci stálého výboru bude řešit infrastruktura i provoz samotné vodní cesty.

Baťův kanál byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny a je dlouhý 52 kilometrů. Dnes je vyhledávaným turistickým cílem a jeho obliba neustále roste. Každoročně od května do září je využíván pro skupinové plavby na velkých výletních lodích, doplněné o poznávací a gastronomické programy. V řadě přístavů si lze také vypůjčit menší loď a zvolit si svůj vlastní program. Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun. Plavbu je možné spojit s cyklistikou. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. V současnosti je Baťův kanál splavný od Otrokovic k Rohatci.

„Baťův kanál patří k nejvýznamnějším turistickým atraktivitám Zlínského kraje. Proto Zlínský kraj jeho rozvojové aktivity v minulosti podpořil souhrnnou částkou 17 milionů korun a přispěl také například na nákup výletní lodi Morava dotací 6,5 milionu korun. Na zlínské straně Baťova kanálu byla v posledních letech zrealizována řada investic, významně narostla úroveň infrastruktury této vodní cesty. Vybudovala se zde řada přístavů a přístavišť, podél zlínské části kanálu vede dálková cyklostezka, která je součástí jediné trasy Eurovelo na území Zlínského kraje, funguje zde řada gastronomických zařízení. Společně s partnery samozřejmě plánujeme významné investice i do budoucna. Například chceme splavnost kanálu prodloužit na 72 kilometrů, na severu až do Kroměříže a na jihu do Hodonína,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.

Při otevření letošní plavební sezony, 1. května 2023, se uskuteční slavnostní podpis Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje vodní cesty Baťův kanál mezi Zlínským a Jihomoravským krajem.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková

tisková mluvčí Zlínského kraje

577 043 190, 602 671 376

sona.lickova@zlinskykraj.cz