Bc. Jan Vandík DiS.114

Poslední letošní setkání členů a hostů tvořících inovační ekosystém Zlínského kraje se uskutečnilo v úterý 28. listopadu. Setkání platformy ZLINNOVATION po Valašských Kloboukách a Kunovicích tentokrát zavítalo do Strategické průmyslové zóny Holešov. Sídlo společnosti Industry Servis ZK navštívili členové platformy ze Zlínského kraje spolu s náměstkem hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj Lubomírem Traubem. Ten pohovořil o potenciálu strategické zóny, která se stává lukrativní adresou pro nové investory.

Zlinnovation v Holešově

Za město Holešov svou účastí a vystoupením podpořil rozvojová témata regionu starosta města Milan Fritz. Dále se zúčastnili zástupci klastrů, CzechInvestu, hospodářské komory, statutárního města Zlína, WEB3Hub centra, Klubu podnikatelek Zlínska, Energetické agentury Zlínského kraje, organizace podporující podnikání a také organizátora akce a celé platformy – společnosti Technologické inovační centrum.

Mezi projednávanými tématy byl rozvoj holešovské zóny, energetika v kraji, nové programy voucherů asistence pro podporu strategických projektů v kraji nebo možnosti podpory startupů prostřednictvím nově vyhlášených výzev.

Účastníci setkání si také prohlédli zónu a navštívili provoz společnosti POKART, která už v zóně sídlí a zaměstnává zhruba 140 zaměstnanců.

„Platforma ZLINNOVATION sdružuje instituce a organizace, které se věnují rozvoji území, podnikatelských aktivit nebo cílí na podporu inovací, vědy a výzkumu ve Zlínském kraji. Jelikož jsou členové platformy z celého kraje, rozjeli jsme se za nimi rok po regionu, abychom si sdíleli informace, ale také poznali inovační infrastrukturu daného místa. Celková nabídka služeb pro podnikatele a firmy, školy či studenty, které v součtu naší členové vytváří a nabízí, přesahuje 115 různých služeb,“ vysvětluje Martina Běťáková, RIS3 ambassadorka z Technologického inovačního centra.

Více informací na www.zlinnovation.cz

S využitím tiskové zprávy Technologického inovačního centra

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz