Mgr. Vladimír Dostálek56

Zvýšit prestiž a zájem mladých lidí o studium strojírenských oborů si dala za cíl iniciativa s názvem Zachraňme strojírenství. S ní přišlo dvanáct středních škol z regionu, které vychovávají budoucí techniky. Podporu už jí vyjádřili například Zlínský kraj, krajská hospodářská komora či velké firmy. Nejen na to, jak situaci v tomto odvětví zlepšit, se redakce Magazínu21 zeptala Rostislava Šmída, ředitele Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, který stojí v jejím čele.

Co je podstatou iniciativy Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji?

Když to úplně zjednoduším, hlavním cílem je podpořit prosperitu našeho regionu. Průmyslová výroba je jedinečná a nenahraditelná. Na jedné straně vytváří hodnoty, na straně druhé má průmysl ohromný zaměstnanecký potenciál. Zlínský kraj je nejprůmyslovějším regionem v celé České republice a jeho dominantním sektorem je právě strojírenství. Ve strojírenských firmách v našem kraji pracuje téměř sto tisíc zaměstnanců. V posledních letech ovšem čelíme klesajícímu zájmu jak o studium těchto oborů, tak o práci. A na tento nepříznivý vývoj musíme reagovat.

Do iniciativy se zapojilo dvanáct odborných středních škol Zlínského kraje, kdo další se k ní připojil?

Velmi si vážím vedení Zlínského kraje, že nám pomáhá. Kraj aktivity zaštiťuje a zároveň je v roli moderátora mezi školami a dalšími aktéry. Těmi jsou tři desítky firem, Krajská hospodářská komora, ale také Univerzita Tomáše Bati. Jediná cesta, jak něčeho smysluplného dosáhnout a posunout se, je totiž ve vzájemném propojení a komunikaci.

Proč podle vás zájem o strojírenství upadá?

Pro spoustu lidí je člověk pracující ve strojírenství dělník v montérkách se šuplerou u soustruhu, který dělá dvanáctihodinové směny se spoustou přesčasů, aby se uživil. Strojírenství je ale dnes mnohem víc o moderních technologiích, programování a robotice, aktuálně přichází doba umělé inteligence. V oboru pracují lidé vzdělaní, odborníci, které musejí firmy i dobře zaplatit.

Je to problém jen České republiky?

Nezájem o strojírenství se netýká jen Česka, je to fenomén celé západní společnosti. Svůj vliv má určitě to, že mladá generace vyrůstá odmala ve světě okamžitě dostupné digitální zábavy a jednoduchých příležitostí. Požadují balanc mezi povinnostmi a osobním životem, oceňují možnost osobního rozvoje, nemají rádi rutinu a místo pevné pracovní doby preferují flexibilitu a osobní volnost.

Jsou to docela logické důvody. Co by mělo mladé na strojírenství lákat?

Je to obor s obrovským potenciálem a perspektivou. Když mluvíme o Průmyslu 4.0, tak se vlastně bavíme o další fázi průmyslové revoluce. Strojírenských firem po celém Česku je velké množství, takže se absolventi vůbec nemusí obávat, že by po škole nenašli zajímavou a velmi slušně placenou práci. Střední školy, které vyučují strojírenské obory, poskytují svým žákům tak dobré vzdělání, že mohou pokračovat ve vzdělání i dál ve studiu na vysoké škole. Strojařina není nudná a rutinní. V globálně propojeném světě průmyslu mají lidé v technických profesích i řadu možností mezinárodní spolupráce.

Co konkrétně chcete na pomoc strojírenství dělat?

Máme plán na tři roky, v jejichž průběhu připravíme řadu konkrétních akcí a aktivit. Mezi klíčové patří dlouhodobá propagační kampaň v rámci celého Zlínského kraje. Musíme zapracovat na spolupráci mezi základními a středními školami a důležité je samozřejmě i navazující propojení středních škol a firem. Aby žáka technického oboru studium bavilo, musí v něm vidět smysl. Strojařina je krásná v tom, že na výsledky si můžete reálně sáhnout. Nechci se chlubit, ale například naše škola je v tomto ohledu unikátní, uherskobrodskou průmyslovku najdete u brány areálu Slováckých strojíren, fungujeme doslova jako škola ve firmě a firma ve škole. Propojení teorie a praxe tu funguje skvěle.

Jakou úlohu v aktivitách hraje Zlínský kraj?

Zásadní je, že vedení kraje vnímá hrozící krizi ve strojírenství způsobenou nedostatkem kvalifikovaných lidí. Hejtman Radim Holiš si plně uvědomuje, co může nastat za pár let a proto naši iniciativu s Radou Zlínského kraje podporují. Vědí, že je potřeba reagovat na demografický vývoj a odliv mladých lidí. Kraj může spoustu věcí ovlivnit. Jako zřizovatel středních škol nastavuje nabídku vzdělávacích oborů a jedná se zlínskou univerzitou o jejích studijních programech. Současně je koordinátorem a moderátorem mezi všemi aktéry v regionu.