Mgr. Karla Kopečná82

Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.
Důvodem poskytnutí dotace je přispět realizátorům na vzrůstající náklady na realizaci jejich projektů a podpořit vznik dalších projektů, které získávají dobrovolníky, jejichž bezplatná práce v oblasti sociální, zdravotní péče, vzdělání, mládeže, ekologie a ochrany přírody, pomáhá doplňovat kvalitu služeb a pracovní síly.
V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: udržení/získání nových dobrovolníků jako bezplatné pracovní síly ve výše uvedených oblastech.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 23.01.2023 do 06.02.2023 do 15:00 hodin.

Podrobnosti jsou k dispozici zde: RP06-23 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)