Bc. Jan Vandík DiS.193

Výrazně kvalitnější vlakové spojení Zlína s okolními městy přinese modernizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice. Celá trasa dlouhá 25 kilometrů se dočká elektrizace, v úseku mezi Otrokovicemi a Zlínem přibude druhá kolej. Investorem stavby s odhadovanými náklady 12 miliard korun je stát, konkrétně Správa železnic. Stavět se má začít za dva roky.

„Velmi nás a hlavně občany našeho kraje trápí dlouho neřešený špatný stav vlakového nádraží ve Zlíně, jehož rekonstrukce je součástí modernizace trati z Otrokovic do Vizovic. I když nejsme jeho vlastníkem, tlačíme na Správu železnic, aby zrychlila přípravu této akce a mohlo se tak co nejdříve začít stavět. Přislíbili jsme jim v tom naši maximální součinnost,“ informoval hejtman Radim Holiš.

„Stavební práce by se podle aktuálních předpokladů měly rozběhnout na začátku roku 2026 a skončit v roce 2030. Uvedené termíny jsou ale závislé na získání potřebných povolení, výkupech pozemků a přidělení potřebných finančních prostředků,“ sdělil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Ze Zlína do Otrokovic každou čtvrthodinu

Rychlost vlaků se v celém úseku zvýší ze stávajících 60 na 100 km/h, což bude znamenat zkrácení jízdních dob, zvýšenou přepravní kapacitu i komfortnější cestování. „Vlaky mezi Zlínem a Otrokovicemi by měly jezdit každých patnáct minut, mezi Zlínem a Vizovicemi pak každou půlhodinu,“ upřesnil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. Díky nasazení moderních tišších vlaků dojde i ke snížení hlukové zátěže. Počítá se i se změnami zabezpečení železničních přejezdů. Všechny budou mít závory a na třech místech se bude železnice se silnicemi místo přejezdu nově křížit mimoúrovňově. V Prštném a na Podvesné nahradí přejezdy dva silniční nadjezdy a v Kvítkovicích bude mimoúrovňové křížení řešeno železničním tunelem.