Mgr. Karla Kopečná18

nformace o projektu
Cílem projektu je pravidelně a aktuálně poskytovat seniorům informace o nežádoucích jevech, kde se mohou právě oni stát oběťmi. Projekt Senioři a jejich bezpečí je podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na rok 2015.

Projekt se uskuteční od května do listopadu 2015. Jeho součástí je nejen informační kampaň zaměřená na celou populaci Zlínského kraje, ale také vzdělávací a informační semináře a konference určené pro zástupce seniorských organizací.

Semináře se uskuteční 21. 5. ve Zlíně, 17. 6. ve Vsetíně, 9. 9. v Kroměříži a 20. 10. v Uherském Hradišti. Závěrečná celokrajská konference se uskuteční opět ve Zlíně dne 4.11.

Obsah projektu bude doprovázen příběhy, které se skutečně staly, a jejich oběťmi byli právě senioři.

Partnerem projektu je Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje.

Tisková zpráva: http://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-bojuje-proti-podvodum-na-seniorech-aktuality-12214.html

Ve Zlíně se mluvilo hlavně o ochraně seniorů před tzv. šmejdy: http://www.kr-zlinsky.cz/ve-zline-se-mluvilo-hlavne-o-ochrane-senioru-pred-tzv-smejdy-aktuality-12339.html

Projekt Senioři a jejich bezpečí upozornil ve Vsetíně seniory na nekalé praktiky prodejců: http://www.kr-zlinsky.cz/projekt-seniori-a-jejich-bezpeci-upozornil-ve-vsetine-seniory-na-nekale-praktiky-prodejcu-aktuality-12401.html

Podvodné telefonáty i jiné praktiky tzv. šmejdů zazněly na semináři v Kroměříži: http://www.kr-zlinsky.cz/podvodne-telefonaty-i-jine-praktiky-tzv-smejdu-zaznely-na-seminari-v-kromerizi-aktuality-12540.html

Podvodů na seniorech neubývá, upozornili odborníci v Uherském Hradišti: http://www.kr-zlinsky.cz/podvodu-na-seniorech-neubyva-upozornili-odbornici-v-uherskem-hradisti-aktuality-12620.html

 Projekt Senioři a jejich bezpečí vyvrcholil ve Zlíně krajskou konferencí: http://www.kr-zlinsky.cz/projekt-seniori-a-jejich-bezpeci-vyvrcholil-ve-zline-krajskou-konferenci-aktuality-12650.html