Bc. Jan Vandík DiS.117

Stavbou nového skladu soli, boxů na uložení materiálu, vnitřních komunikací a úpravou zeleně s novým oplocením areálu ukončila na začátku října Správa a údržba silnic (SÚS) Slovácka rozsáhlou modernizaci svého střediska v Prakšické ulici v Uherském Brodě. Poslední investiční akce navázaly na samotný nový objekt sídla střediska z roku 2022, souhrnné náklady na modernizaci areálu dosáhly více než 73 milionů korun. Silničáři tak získali v této části regionu zázemí odpovídající současné době.

Podobně rozsáhlé úpravy by nebyly možné bez podpory vlastníka SÚS Slovácka, tedy Zlínského kraje. „Považuji za důležité, že jednotlivé správy a údržby silnic investují do svého majetku, zkvalitňují své zázemí a zlepšují podmínky pro fungování. To vše má následně vliv na rychlost a kvalitu údržby silnic v našem kraji v letním i zimním období,“ uvedl hejtman Radim Holiš na slavnostním otevření obnoveného areálu. To se za účasti řady dalších významných hostů uskutečnilo ve čtvrtek 5. října.

„Jako vlastník správ a údržeb silnic jednoznačně podporujeme, aby jednotlivé správy investovaly generované peníze zpět do svého rozvoje a modernizace, protože je to základní předpoklad dobrého fungování silničářských služeb, které v kraji provádějí,“ řekl náměstek hejtmana Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.

„Sklad soli byl poslední velkou investicí v tomto středisku, pro příští rok nám zbývá už jen vlastními silami dokončit poslední část zpevněných ploch. Celkově se tak výdaje na komplexní rekonstrukci dostanou na finálních 78 milionů korun. Všechny uvedené úpravy, včetně fotovoltaické elektrárny, zařízení na výrobu solanky, úpravy skladu pneumatik a celkového zázemí areálu i jeho okolí nám i s přípravou trvaly více než tři roky a výsledek odpovídá 21. století,“ informoval jednatel SÚS Slovácka Michal Hanačík.

Nový sklad soli s příslušenstvím za více než 23 milionů korun, do něhož se vejde více než 3000 tun materiálu, byl postaven za zhruba pět měsíců a předán na konci srpna s dostatečným předstihem, aby do něj mohli silničáři navážet na začátku podzimu sůl. Jde o monolitickou betonovou stavbu s dřevěnou střechou. SÚS Slovácka už sama dokončila modernizaci zbývající části areálu, která kromě všeho uvedeného zahrnovala ještě také vjezdovou bránu, opravu skladu pneu a vnitřního osvětlení, včetně nového elektrorozvaděče a výsadbu keřů a stromů.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz