Mgr. Vladimír Dostálek109

ZLÍNSKÝ KRAJ – Aktuální situace na trhu práce v regionu, investice do dopravní  infrastruktury a zdravotnictví, připravované novinky ve vzdělávání nebo predikcí demografického vývoje a nemocnosti populace v regionu. S informacemi k těmto i dalším tématům se mohli obeznámit představitelé sociálních partnerů na letos třetím jednání tripartity Zlínského kraje, která se konala 12. října.

„Pro kraj je velmi důležité sdílet informace s našimi partnery, tedy se zaměstnavateli, odbory a dalšími institucemi z regionu. Všem nám to pomáhá pružně reagovat na aktuální problémy a vytvářet dlouhodobé plány jejich řešení. Díky tomu se může rozvíjet celý Zlínský kraj“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Podle informací z Úřadu práce měl Zlínský kraj v období od ledna do dubna letošního roku nejnižší nezaměstnanost v rámci ČR, poslední 4 měsíce vykazuje druhou nejnižší hodnotu. V září každoročně vstupuje do evidence nezaměstnaných část absolventů škol, kterým se přes léto nepodařilo nastoupit do stálého zaměstnání. Nejčetněji z oborů, jako jsou ekonomika a podnikání či kuchaři-číšníci. „Vědět, kde a z jakých oborů jsou nezaměstnaní absolventi, nám může pomoci upravit nabídku vzdělávání v kraji,“ dodal hejtman Holiš.

Náměstek zodpovědný za dopravu Radek Doležel doplnil informace o stavu investic do dopravní infrastruktury s tím, že letos Zlínský kraj v této oblasti proinvestuje rekordní sumu a celá třetina nově budovaných dálnic v České republice se staví přímo v našem regionu. 

Hovořilo se také o novinkách v oblasti zdravotnictví a školství, které pomohou řešit nedostatek personálu v nemocnicích. Tomu má napomoci například nově otevřený studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra v Uherském Hradišti, který v příštím školním roce otevře také v Kroměříži. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pak usiluje o akreditaci dvou nových oborů: zdravotnický záchranář a radiologický asistent.

Závěr jednání patřil tématu demografického vývoje a predikci chronických onemocnění do roku 2030. „Zlínský kraj, stejně jako ostatní regiony České republiky, se musí připravit na stárnutí populace. To s sebou přináší výzvy zejména pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb, ale také pro oblast zaměstnanosti. Jsem velmi rád, že to sociální partneři vnímají podobně a chtějí se na společně s krajem podílet na přípravě na tyto výzvy,“ uzavřel hejtman.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz