Ing. Petr Gistinger32

Upozorňujeme podnikatele na nabídky různých soukromých společností týkající se provedení zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence za poplatek.

Dopis, který podnikatelé dostanou, vypadá velmi oficiálně a tak často podlehnou dojmu, že jde o státní instituci a tudíž se musí zaregistrovat a zaplatit.

Upozorňujeme proto  všechny podnikatelské subjekty, že do žádného rejstříku, vedeného soukromým podnikatelským subjektem se po získání živnostenského oprávnění zapisovat nemusí, zejména ne za úplatu. Předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění  je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek vybírá příslušný živnostenský úřad při samotném ohlášení živnosti či žádosti o koncesi. Následně vydává živnostenský úřad výpis ze živnostenského rejstříku. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

Zákonná povinnost úhrady dalšího poplatku neexistuje.  U výše uvedeného typu písemných nabídek podnikatelům jde výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni podnikatel nemusí v žádném ohledu reagovat.