Bc. Jan Vandík DiS.464

Nové chráněné bydlení bylo dnes slavnostně otevřeno v Bystřici pod Hostýnem. Vzniklo rekonstrukcí staršího rodinného domu v Nádražní ulici včetně přilehlé dvorní budovy a garáže. Svůj nový domov v něm najde osm klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník ze sousedního Chvalčova. Budou tu žít běžným způsobem života se zajištěním nezbytné podpory pečovatelek.

Chráněné bydlení v Bystřici pod Hostýnem

„Pokračujeme v procesu transformace pobytových sociálních služeb přebudováváním velkých ústavních zařízení na ta menší, komunitní. Hlavním smyslem je umožnit jejich klientům žít co nejpřirozenějším způsobem života jako všichni ostatní lidé. Všem novým obyvatelům bystřického chráněného bydlení přeji, aby se jim tu dobře žilo a aby se zde cítili jako doma,“ řekla při slavnostním otevření statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

V chráněném bydlení se nacházejí celkem tři domácnosti se samostatným přístupem. Každá z nich má vlastní kuchyni, koupelnu, dvě z nich jsou bezbariérové a přizpůsobeny imobilním klientům. Osm nových lůžek v ulici Nádražní tak doplnilo stávajících deset v nedaleké ulici Tyršova, které byly zprovozněny na podzim roku 2020. To vše v rámci transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, který je provozován krajskou příspěvkovou organizací Sociální služby Haná.

Služba chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení může být poskytováno formou skupinového či individuálního bydlení. Je určeno lidem, kteří nejsou plně odkázáni na pomoc druhých, na zdravotní péči a 24hodinovou podporu, ale současně nejsou natolik soběstační, aby mohli žít samostatně, protože potřebují pomoc v běžných úkonech. Tato forma bydlení jim umožňuje žít normálním způsobem života s potřebnou mírou podpory, bez níž se neobejdou.

Celkové náklady na vybudování nového chráněného bydlení v Nádražní ulici dosáhly 17,211 milionu korun, z toho 4,566 milionu pokryla dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Zpracoval: Jan Vandík

2. 5. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz