Adéla Čuříková69

ZLÍNSKÝ KRAJ – Kompletní rekonstrukci a modernizaci kotelen ve dvou objektech Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská schválili krajští radní. Jde o kotelny v hlavní budově a v pavilonu D. Domov organizačně spadá pod Sociální služby Uherské Hradiště, které jsou krajskou příspěvkovou organizací. Rekonstrukce se uskuteční ještě letos.

„Rekonstrukce obou kotelen by měla začít letos v červnu. Práce budou probíhat mimo topnou sezonu a prováděny budou tak, aby nedocházelo k omezování chodu domova,“ informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

V hlavní budově budou nově nainstalovány dva stacionární kondenzační kotle, každý o výkonu 33 – 179 kW, v kotelně budovy D to budou dva závěsné kondenzační kotle, každý o výkonu 15,8 – 89,5 kW. Provoz obou kotelen bude automatický s občasným dohledem. Všechny kotle a otopná soustava budou vybaveny zabezpečovacím zařízením.„Celkové náklady akce dosáhnou téměř 6 milionů korun. Dokončena by měla být letos v říjnu, tedy na začátku příští topné sezony,“ doplnil Zbyněk Fojtíček, radní Zlínského kraje pro investice.

Zpracoval: Jan Vandík

24. 3. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz