Bc. Jan Vandík DiS.112

Ve čtvrtek 8. června se v Kunovicích setkali zástupci firem z leteckého průmyslu s představiteli Zlínského kraje. Akce se uskutečnila v hangáru AEROMEC a účastnilo se jí přes 70 zástupců těchto firem a organizací. Zájemci si mohli vyslechnout příspěvky o možnostech rozvoje podnikání a inovací v oboru, získat hodnotné informace a navázat nové spolupráce a kontakty.

„Jsem rád, že jsem se mohl této inovační platformy a setkání s firmami účastnit. Oblast letectví je ve Zlínském kraji velmi silná a má potenciál se do budoucna posouvat dál,“ uvedl Lubomír Traub, náměstek hejtmana. Firmy, které v tomto oboru podnikají, jsou sdružovány pod Moravským leteckým klastrem a velmi se orientují na export a internacionalizaci.

Akce byla pořádána Moravským leteckým klastrem ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem a projektem Smart akcelerátor Zlínského kraje III.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz