Bc. Soňa Ličková BA140

Svou činnost zahájila se začátkem ledna nová krajská příspěvková organizace - Sociální služby Olšava, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Organizace vznikla odloučením sociálních služeb pobytového charakteru na Uherskobrodsku a Luhačovicku, které byly dříve součástí Sociálních služeb Uherské Hradiště. Sociální služby Olšava se sídlem v Nezdenicích povede ředitelka Marie Vaškovicová.

Pod Sociální služby Olšava spadají od 1. ledna 2024 Domov pro seniory Nezdenice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod a Domov pro seniory Luhačovice.

„Vznikem Sociálních služeb Olšava došlo k dovršení plánované restrukturalizace Sociálních služeb Uherské Hradiště, které byly největší příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Nyní fungují tři samostatné: Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Haná a Sociální služby Olšava. Díky této změně bude řízení efektivnější,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má oblast sociálních věcí ve Zlínském kraji na starosti.  

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz