Bc. Jan Vandík DiS.281

Šperky a další vzácné nálezy z období 9. století našeho letopočtu představí Klenotnice Velké Moravy, jejíž stavba byla včera slavnostně zahájena v Archeoskanzenu Modrá. První návštěvníky by měla přivítat už v červnu příštího roku. Bude mít podobu velkého kruhového panteonu o průměru dvacet metrů. Stavba nové expozice včetně vybavení a zázemí vyjde na 62 milionů korun. Investorem je obec Modrá, využije při tom evropské i národní zdroje. Částkou 8 milionů přispěje také Zlínský kraj.

„Mám velkou radost z toho, že se Archeoskanzen Modrá už brzy rozroste o další velmi zajímavý objekt. Děkuji panu starostovi Modré za to, jak aktivně obec přistupuje k rozvoji archeoskanzenu a daří se jí při tom příkladně čerpat evropské dotace. Přeji stavbě, aby probíhala podle plánu a bez komplikací a jsem rád, že se kraj na této zajímavé stavbě může podílet,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Nová expozice nabídne nejen velkomoravské šperky, ostruhy či meče, ale i rekonstruované tváře lidí, kteří v této oblasti žili a jejichž kosterní pozůstatky zde byly objeveny. Celý výstavní prostor bude v podzemí. Nahoře bude jen zvonička, kterou bude dolů procházet denní světlo osvětlující šperky ve vitrínách.

„Cyrilometodějská stezka získá otevřením klenotnice v Modré další atraktivní expozici na svém území v těsné blízkosti Velehradu. Právě tady ústí všechny značené pěší cyrilometodějské trasy, které sem vedou z pěti směrů a čítají v Česku asi devět set kilometrů,“ řekl předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. Lokalita se už nyní řadí mezi nejvíce navštěvovaná místa ve Zlínském kraji, areál Archeoskanzenu společně s expozicí Živá voda navštíví čtvrt milionu návštěvníků ročně.

Významným partnerem a zároveň odborným garantem projektu se stalo Moravské zemské muzeum v Brně, v jehož prostorách je uložena většina nálezů z území dnešní Moravy. Zapůjčí do expozice sbírku nejcennějších šperků a zároveň umožní i výrobu takzvaných vědeckých kopií, které budou evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury.

„V současné době na celém území Moravy není výstavní objekt, který by splňoval bezpečnostní opatření pro vystavení velmi cenných historických exponátů, což náš ‚trezor‘ umožní. Jedná se totiž o podzemní monolitický objekt s veškerým zabezpečením proti krádeži i poškození, samozřejmostí je i bezbariérový přístup,“ informoval starosta obce Modrá Miroslav Kovářík.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz